Viitorul Bisericii

Autor: Anonim 

Viitorul Bisericii
Matei 10:16-42

1. MISIUNEA VA CONTINUA PÂNĂ LA SFĂRŞITUL ACESTEI LUMI:

– Isus începe aici cu o poruncă de trimitere
– Chiar şi în prigoană se ajunge la mărturie înaintea conducătorilor şi înaintea popoarelor
– Chiar şi fugarii vor misiona
– Evanghelia iese tot mereu la suprafaţă: nu există creştini în ascuns pe termen lung.
– Isus dă cu „înţelepciune” şi cu „bunătate” principii pentru tactica noastră misionară.

2. MĂRTURISIREA DUCE LA SUFERINŢĂ:

– Nu se prevesteşte o biserică triumfătoare pe pământ !
– Ca şi „oi” nu ne putem măsura singuri cu „lupii”. Vor exista mereu denunţări, procese, pedepse.
– Familiile se vor dezbina datorită credinţei în Isus. Ucenicii vor fi urâţi de moarte chiar de cei din casele lor.
– Se poate ajunge până la pierderea vieţii.
– Suntem noi gata pentru o asemenea ucenicie a crucii ?
– Răspunsul este hotărât de încrederea noastră în Dumnezeu.

3. ÎN ORICE SITUAŢIE PUTEM SĂ NE ÎNCREDEM ÎN DOMNUL NOSTRU:

– Isus ne înţelege deoarece în calitate de Domn şi Învăţător, El a suferit la fel.
– Duhul lui isus ne dă echipamentul necesar în ceasul încercării. Isus spune de trei ori „Nu vă temeţi !”
– Chiar dacă ni se ia viaţa pământească, viaţa veşnică nu ne-o poate lua nimeni.
– Dragostea lui Dumnezeu este valabilă în special pentru cei prigoniţi

4. LA SFÂRŞIT SE AFLĂ BIRUINŢA PRIN HARUL ŞI PUTEREA LUI ISUS:

– Putem să rezistăm până la capăt
– Isus revine din nou cu putere, atunci ne va mărturisi înaintea Tatălui !
– El ne va da viaţa veşnică, de aceea merită să suferim !.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *