Vestitorul Cuvântului

Ioan 1:19-34

Introducere: Ioan este primul vestitor al Cuvântului în Evanghelii. El pregăteşte începutul lucrării Domnului Isus prin mesajul, misiunea şi menirea lui. Două realităţi importante aş vrea să vedem despre vestitorul Cuvântului: 1. Cunoaşte bine Cuvântul pe care îl vesteşte, v26-34. Ioan slujeşte şi veşteşte Cuvântul pe care îl cunoaşte şi pe care ceilalţi nu-l cunoşteau. El prin vestirea lui vrea să se cunoască Cuvântul (Domnul Isus). Cum cunoaşte Ioan Cuvântul (pe Domnul Isus)? a. Cunoaşte preexistenţa Cuvântului, v27, este înaintea mea b. Cunoaşte preţul care va fi plătit de Cuvânt, v29; Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii c. Cunoaşte puterea Cuvântului, v33; Este Cel ce botează cu Duhul Sfânt, asta înseamnă: Cel ce mântuieşte, regenerează, naşte din nou oamenii prin Duhul. d. Cunoaşte persoana Cuvântului, v34; Este Fiul lui Dumnezeu 2. Cunoaşte bine condiţia şi chemarea lui, v19-26; (v.6-8) Ioan ştie bine cine este el şi cine nu este, ştie bine ce trebuie să facă. a. Vestitorul Cuvântului ştie bine cine nu este el, v19-21. – El ştie că nu este Hristosul (Mesia, Salvatorul), v20. – El ştie că nu este reprezentantul profeţilor, v21. – El ştie că nu este nici un proroc măcar, v21. – El ştie că nu este vrednic nici măcar să fie sclavul Domnului, v27. b. Vestitorul Cuvântului ştie bine cine este el, v22-23. – El ştie bine că este doar un om, v6. – El ştie bine că este doar un martor, v7. – El ştie bine că este doar o voce, v23. c. Vestitorul Cuvântului ştie bine ce trebuie să facă – Că trebuie să mărturisească pe Hristos – Că trebuie să strige în pustie şi să cheme oamenii la pocăinţă – Că trebuie ca el să se micşoreze iar Domnul Isus să crească, Ioan 3:30 Concluzie: Este un mare privilegiu să fii un vestitor al Cuvântului, al lui Hristos. Însă pentru aceasta trebuie să îl cunoşti bine pe El şi să te cunoşti bine pe tine. Caută să-l cunoşti tot mai bine pe Domnul Isus şi cunoaşte-te pe tine însuţi!

Ilie Bledea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *