Unde esti, esti doar pentru o vreme

Autor: Lazăr Ometiţă

Unde eşti, eşti doar pentru o vreme

Judecători 17:6-13

„Era un tânăr…şi locuia pentru o vreme acolo”
Judecători 17:7

Şederea într-un loc poate fi determinată de mai multe cauze şi scopuri. Poate fi de durată mai lungă sau mai scurtă, poate fi o realizare sau un eşec.

1. Să-ţi cauţi o locuinţă potrivită, ca tânărul levit (Jud. 17:8)

Din Betleem – „Casa pâinii” (v.7)
Din Iuda – dintre cei care laudă pe Domnul (v.7)
În Efraim – „la cei roditori, care au” (v.8)
Dumnezeu ajută pe cei care au un scop bun şi le împlineşte dorinţele care sunt după voia Lui.

2. Să-ţi scapi viaţa ta şi a familiei, ca tânărul Iosif (Gen. 47:4).

Planurile Domnului sunt întocmite înainte de cele ale oamenilor.
Iosif a început să prospere când egiptenii au intrat în declin economic (Gen. 47:14, 20, 23).
Folosind mijloacele Sale, Dumnezeu salvează viaţa celor ce se încred în El (Gen. 47:27).

3. Să salvezi viaţa cuiva, ca împărăteasa Estera (Est. 4:14).

Mardoheu s-a îngrijit de Estera, pentru ca ea, la rândul ei, să îngrijească de altcineva (poporul evreu).
Preţul salvării cuiva e foarte mare (Est. 2:16), dar dragostea nu se uită la nici un preţ, oricât de mare ar fi.
Bucuria salvării este manifestată prin sărbătoarea ei (Est. 9:19, 32) şi încununarea celui care o realizează (Est. 10:3, 2:17).
Toţi care contribuie la salvarea cuiva vor intra la sărbătoarea Domnului şi vor fi încoronaţi de El. (1Petru 5:4).

4. Să predici Evanghelia pentru mântuirea oamenilor, ca apostolul Pavel (Fapte 18:1, 18a).

Domnul se îngrijeşte de astfel de oameni, cu astfel de scopuri şi le dă tot ce au trebuinţă: locuinţă (v.2), muncă (v.3), prieteni.
Apostolul Pavel era preocupat :
– să predice norodului (v. 9)
– să asculte îndemnul Duhului Sfânt (v. 10)
– să nu fie povară pentru cineva (1Tes. 2:9)
Locul şi timpul pe care Domnul le alege pentru un slujitor al Lui, Îl fac de cunoscut (Fapte 16:6, Fapte 18:20).

5. Să cauţi un trai mai bun, ca familia lui Elimelec (Rut 1:1)

Când Domnul Îşi opreşte binecuvântările, „sfărâmă toiagul pâinii” (Eyec. 14:13) şi în Betleem, „Casa pâinii”, nu se mai găseşte pâine (Jud. 1:1). Degeaba se caută la oameni binecuvântarea.
La pomul dorit (Gen. 3:6), ca cel din Eden, şi la locul dorit – Moab (Rut 1:1), mulţi râvnesc.
Să nu râvnim, pentru că cei care au făcut aşa au rămas goi (Gen. 3:7) şi au murit (Rut 1:4).
Să cauţi un trai mai bun prin emigrare nu este păcat, dar atunci când prin aceasta cel în cauză se depărtează de Dumnezeu, atunci el caută realizarea unui plan străin şi aceasta este greşit.

Concluzie

Ca şi creştini, trebuie să nu uităm că suntem „străini şi călători pe pământ” (Evr. 11:13), dar e foarte important unde ne aflăm, pentru cât timp şi cu ce scop. Dacă răspunsurile la aceste întrebări sunt în concordanţă cu voia lui Dumnezeu, vom fi binecuvântaţi şi ajutaţi de El oricum, oriunde şi oricând.
Orice om este pe pământ pentru o vreme, chiar dacă vremea aceasta se întinde la 70 sau la 80 de ani (Ps. 90:10), dar contează cum ne pregătim veşnicia încă de aici.

Lazăr Ometiţă – Dublin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *