Un Dumnezeu pe care-L cunosc personal

Autor: Anonim

UN DUMNEZEU PE CARE-L CUNOSC PERSONAL

Genesa 31:36-45

– Iacov a treia generaţie de patriarhi
– atât generaţia cât şi Iacov aveau probleme spirituale (îl pierduseră pe Dumnezeu) – aşa e şi azi
– cum a dispărut Dumnezeu din veacul acesta?

1. CE SPUNE SFÂNTA SCRIPTURĂ:

– Iacov „Dumnezeu lui Avraam şi Acela de care se temea Isaac”

A. Dumnezeu lui Avraam

– o relaţie intimă, primordială, reală
– scoaterea din ţară, naşterea lui Isaac, jertfirea lui
– Avraam pe munte aproape de Dumnezeu (nu Sodoma)

B. Dumnezeul de care se temea Isaac

– devenise un Dumnezeu secundar care inspira frică şi aduceri aminte
– un fiu cocoloşit (capitolul 25 – a doua soţie a lui Avraam cu fiii îndepărtaţi ca să dea averea toată lui Isaac)
– un tată părtinitor
– capitolul 25:28 – Isaac iubea pe Esau şi Rebeca pe Iacov
– un oportunist
– capitolul 26 – la Gherar către Abimelec „Rebeca e sora mea”
=) Dumnezeu „Te voi binecuvânta din pricina tatălui tău Avraam!”
– Dumnezeu lui devenise secundar pentru el

C. Un Dumnezeu dispărut a lui Iacov

– a furat dreptul de întâi născut a lui Esau
– a luat în deşert Numele Domnului „Dumnezeu nu l-a scos în cale”
– fără credinţă – episodul cu Esau, trimite vite

2. CE ESTE DE FĂCUT?

– generaţia primă = treziri spirituale
– generaţia 2 – s-a menţinut în biserică din cauza părinţilor
– generaţia 3 – a decăzut moral
– va trebui să avem o noapte cu Dumnezeu ca Iacov
din acea bătălie a ieşit un om nou „L-am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi totuşi mai trăiesc”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *