Testele credinciosului sau Cum să fii un creştin de nota 10

Testul ascultării 1 Sam. 15:22,23; 2 Cor. 10:5 Testul adevărului Fapte 5:1 – 13; Ps.15:2; 51:6; Ef. 6:14 Testul aşteptării Plângeri 3:26

 

Testul uceniciei Matei 10:1-39Testul unităţii Ioan 17:21-23; 1 Cor. 12:12-31Testul umilinţei Iov 5:11; Prov. 29:23; Mica 6:8; Mat. 23:12; 1 Pet. 5:6

 

Testul iubirii 1 Ioan 4:7-21; Ioan 13:34,35Testul iertării Matei 6:9-15; 18:15-35; Ef. 4:31, 32Testul ispitirii Iacov 1:12; 1 Cor. 10:13

 

Testul slujirii Matei 6:24; Ioan 12:26; Matei 20:20-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *