Stăruirea în credinţă

Autor: Anonim

Stăruirea în credinţă

Fapte 14:22

– Cea mai importantă realizare – credinţa.

– Cea mai importantă grijă este să rămâi credincios.

1. Există pericolul de a pierde credinţa:

– Trăim într-o lume plină de ispite şi momeli.

– Apostolii erau aleşi de Isus, dar în Luca 22:32 Isus se roagă pentru Petru să nu-şi piardă credinţa.

– Apostolul Pavel spune despre cei ce şi-au pierdut credinţa că-L răstignesc a doua oară pe Isus.

2. Credinţa poate ajunge moartă:

– Iacov 2:17 – „Credinţa fără fapte e moartă”

– Luca 8:25 – „Unde vă este credinţa voastră” a întrebat Isus

– Ne amăgim că totul e bine că suntem credincioşi.

3. Prin credinţă ajungi triumfător:

– Dacă vei stărui în credinţă vei fi un erou învingător.

– „Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa”

– „Ferice de cei ce mor în Domnul”

– Ştefan omorât cu pietre, Iacov cu sabia, Petru răstignit, Pavel decapitat.

4. Credinţa ne face plăcuţi lui Dumnezeu:

– Evrei 11:6 – „Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *