Starea omului nemantuit

Autor: Ioan Bonaţ

Starea omului nemântuit

Ieremia 8:20; 17:14

Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu suntem mântuiţi ! … Vindecă-mă, Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; căci Tu eşti slava mea !

IATǍ DOAR CÂTEVA DIN ÎNSUŞIRILE OMULUI NEMÂNTUIT:

1. Lipsa bucuriei

“Secerişul a trecut…” – expresia sugerează, binecuvântările acordate de Dumnezeu, poporului Său.
Secerişul a trecut, unde este bucuria voastră ?!
Isaia 9: 3 ” Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; şi el se bucură înaintea Ta, cum se bucură la seceriş…”.
Ieremia 8: 21 ” Sunt sdrobit de durerea fiicei poporului meu, …” .

 Bucuraţi-vă, cu cei ce se bucură: Romani 12:15

 Bucuraţi-vă, întotdeauna: 1 Tesaloniceni 5:16

Deuteronom 33: 29 “Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, un popor mântuit de Domnul…”

2. Nemulţumirea

Secerişul a trecut, unde este mulţumirea voastră ?!

 Pentru evrei secerişul, era un prilej de mare bucurie, având şi o sărbătoare a secerişului, poruncită de Dumnezeu la ieşirea lor din Egipt:
Exod 23:16 “Să ţii sărbătoarea secerişului, a celor dintâi roade din munca ta, …, şi să ţii sărbătoarea strângerii roadelor…”.

 Rolul acestei sărbători era de a le aminti oamenilor că prosperitatea materială nu era doar rodul înţelepciunii şi hărniciei lor ci darul şi ajutorul lui Dumnezeu:
Deuteronom 8: 12 – 18 “Când vei mânca şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulţindu-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul, şi crescându-ţi tot ce ai, ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău…
Vezi să nu zici în inima ta: <tăria>. Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.”

3. Planuri deşarte

“… vara s-a isprăvit…” – expresia sugerează, faptul că timpul se scurge în mod ireversibil.
Vara s-a isprăvit, de ce mai faceţi planuri deşarte ?!

<tăria> Luca 12: 16 – 20 – planuri ce nu ţin cont de nevoile sufletului
“Şi le-a spus pilda aceasta: Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine, şi zicea:
Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele, şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate rodurile şi toate bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu: <suflete,>”
Dar Dumnezeu I-a zis:
Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere.
Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: <dacă>”.

4. Independenţa faţă de Dumnezeu

“Vindecă-mă, Tu, Doamne…; mântuieşte-mă Tu, Doamne…” – expresia sugerează, nevoia fiecăruia dintre noi de a depinde în totul de Dumnezeu.
Ieremia 18: 12 “Dar ei zic: ”
Tendinţa omului dintotdeauna a fost să evadeze de sub autoritatea lui Dumnezeu, să nu depindă de Dumnezeu:

<tăria><suflete,><dacă> Încercarea de construire a Turnului Babel

 Încercarea de a cumpăra mântuirea, prin fapte bune.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *