Singuratatea – Un pericol spiritual

Autor: Ioan Bonaţ

SINGURĂTATEA – UN PERICOL SPIRITUAL

„Căci partea Domnului, este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moştenire. El l-a găsit într-un ţinut pustiu, Într-o singurătate plină de urlete înfricoşate; L-a înconjurat, l-a îngrijit, Şi l-a păzit ca lumina ochiului Lui.” (Deuteronomul 32:9-10)

Singurătatea este un pericol din punct de vedere spiritual, pentru că ea, te împiedică:

1. SǍ FII FERICIT

„Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.”” (Geneza 2:18)

2. SǍ CREŞTI SPIRITUAL

Ex. Corneliu – a reuşit sǎ ajungǎ la maturitate spiritualǎ doar dupǎ ce Petru a venit la el în casǎ, ajutându-l sǎ înţeleagǎ pe deplin voia lui Dumnezeu.
„Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur, şi cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice!” (Eclesiastul 4:9-10)

3. SǍ SLUJEŞTI EFICIENT

 Slujirea de unul singur este istovitoare
„Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor, şi a zis: „Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur, şi tot poporul stă înaintea ta, de dimineaţa până seara?” Moise a răspuns socrului său: „Poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. Când au vreo treabă, vin la mine; eu judec între ei, şi fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu şi legile Lui.” Socrul lui Moise i-a zis: „Ce faci tu nu este bine. Te istoveşti singur, şi vei istovi şi poporul acesta, care este cu tine; căci lucrul este mai presus de puterile tale şi nu-l vei putea face singur.” (Exodul 18:14-18)

 Slujirea de unul singur este descurajantă
„El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oştirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale, şi au ucis cu sabia pe proorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa!”” (1 Împărati 19:10)

4. SǍ BIRUIEŞTI

„Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor.” (Eclesiastul 4:12)
Ex. Samson – a obţinut dor victorii personale, însǎ n-a fost capabil sǎ adune în jurul lui poporul evreu pentru a-l scǎpa de jugul filistenilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *