Simon Zelotul – Soldatul Necunoscut

Autor: Marian Condrat

Simon – soldatul necunoscut

Dacă Iuda e apostolul risipitor Simon e simbolul soldatului necunoscut.

1. Cine a fost Simon?

Simon apare in patru pasaje din NT.

Luke 6:15 al treilea de la urma, Matei 10:2-4 penultimul, Marcu 3: 18 and FA 1:13

a. Mirele de la nunta din Cana

b. Simon un zelot, membru al gruparii paramilitare. Din pricina mişcării zeloţilor se pare că Titus a a sediat Ierusalimul în anul 70. Iar apoi în 135 AD la răscoala Bar Kabba au fost împrăştiaţi pentru 2000 de ani în timpul împăratului Adrian.. Liderul a fost Simon bar Kabba care a fost considerat Mesia. Gamaliel vorbeşte despre mişcarea aceasta in faţa Sinedriului – FA 5:36,37.  Poate că a fost un dezamăgit al unei din aceste grupări sătul de Mesia falşi!!! Talibanii din vremea lui Isus!!!

c. Simon fratele lui Isus – Mc. 6:3, Matei respectă ordinea şi Marcu tot. Cel mai mic dintre fraţi dupa ordinea din Matei si Marcu.

d. Natanael fiul lui Cleopa, fratele lui Iosif – văr cu Isus.

e. Simon a fost al doilea episcop după Iacov, (Iacov 23 de ani), Simon 26 de ani. Dacă informaţia este adevărată înseamnă că el a fost episcop în perioada distrugerii Ierusalimului. A condus credincioşii la Pella în Pereea cînd peste 1,100,000 de evrei au murit în asediu.

2. Ce spune Biblia despre el?

a. Isus s-a rugat o noapte pentru o alegere – Luca 6:12,13

b. A fost unul din cei 12 apostoli chemaţi de Domnul Isus – Mt. 10:1, Mc. 3:13

c. L-a rînduit să-l aibă cu sine şi să-l trimită Mc. 3:14

d. A primit autoritate spirituală – Mt. 10:1, Mc. 3:15

e. A primit primele instrucţiuni pentru prima misiune – Mt. cap 10

f. Dacă ordinea a fost respectată partener de misiune i-a fost Iuda Iscarioteanul!!!

g. A primit făgăduinţa Duhului – FA 1:1-4

h. A primit făgăduinţa revenirii – FA 1:11

i. Avea un obicei bun – părtăşia – FA 1:13

j. FA 1: 21, 22 – a fost tot timpul cu Isus şi ucenicii

k. Avea o slujire – FA 1:14

l. A participat la alegerea lui Matia ca apostol în locul lui Iuda Isc. – FA 1:26

m. A experimentat Rusaliile – FA 2

n. A fost co-fondator la primei biserici la Ierusalim

o. Se pare că slujirea lui pentru o perioadă a fost în Ierusalim – FA 5:12

p. A rămas în Ierusalim în timpul primei prigoane – FA 8:1

3. Cum a sfîrşit Simon?

Surse, atat ortodoxe, cat si catolice, indica diferite locatii pentru mormantul Sfantului Apostol Simon Zilotul (Zelotul) dintre cei 12, implicit pentru locul si felul sfarsitului vietii sale pamantesti:

1. A murit ca martir prin 107 AD, la 120 de ani, împreună cu Iuda, (Levi zis şi Tadeu), care a fost străpuns cu suliţa

2. A fost al doilea ca lungime de viaţă după Ioan.

3. rastignit pe Cruce In Britania (la Caistor, azi Lincolnshire)

4. tăiat cu ferestrăul – după multe picture cel reprezintă

5. taierea capului In Georgia (la Weriosphora sau, potrivit altor versiuni, la Noul Athos);

6. rastignit In Persia (la Suanir)

7. rastignit In Samaria;

4. Ce putem învăţa de la Simon:

a. El e apostolul tăcerii. – a slujit fără să facă prea mult vînt şi să atragă prea multă atenţie.

b. Este simbolul celor nenumăraţi care au trecut prin viaţă fără popularitate sau nume. Nu a avut nici Blog nici web nici facebook.

c. Este simbolul slujitorilor neştiuţi despre care nu s-a scris nimic niciodată.

d. Este simbolul soldaţilor lui Hristos care au luptat pe linia întîi al frontului împărăţiei şi s-au sacrificat ca soldaţi necunoscuţi fără laude, medalii, titluri.

e. Este simbolul acceptării duşmanului ca  şi coleg de misiune – Matei vameşul. O imagine a împărăţiei de 1000 de ani cînd leul va sta cu mielul!!!

f. Este dovada că Isus are o misiune pentru fiecare dar misiunea este una – zidirea împărăţiei. Iudei sau galileeni, zeloţi sau vameşi, pescari sau doctori.

g. Este simbolul celor care trec ca necunoscuţi ca Hristos să fie cunoscut.

h. Este simbolul celor neidentificaţi care la arătarea lui Hristos îl vor însoţii pe nori de slavă

i. La 3 iulie 1926  Congresul a a probat construirea uni monument în Arlington National Cemetery.  Pe monumentul soldatului necunoscut – Here Rests in Honored Glory An American Soldier Known But To God.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *