Sfarsit de lupta, inceput de bucurie

Autor: Marian Condrat

Sfîrşit de luptă, început de bucurie

2 Tim. 4:7, 8

M-am gîndit la cuvînt prin care să-l onorez pe Hristos şi apoi pe cea care a fost un om al rugăciunii. Între sfîrşitul luptei şi începutul bucuriei este un alt eveniment pe care noi îl numim moarte, adormire, trecere la Domnul, plecare în lumea de dincolo. Pavel  a fost la capăt de drum. El sfîrşise totul!!!Lupta cu păcatul, ereziile, alergarea slujirii, păzirea credinţei personale, bucuria răsplătirii!!!

Ioan Hapca: Adevărata fericire se obţine după moarte, dar numai dacă ai căutat-o toată viaţa.

Gavril Stiharu: Trebuie să trăieşti în aşa fel încît ceilalţi să-ţi regrete moartea nu să ţi-o dorească.

Moartea începe cînd te naşti,viaţa începe cînd te naşti din nou.

1. A plecat avînd:

a. Dorinţe neîmplinite

b. Rugăciuni încă neascultate

c. Taine încă neînţelese

2. A plecat pe un drum fără întoarcere: – 2 Sam. 12:21 – 23

Ex: Întrebată dacă e frică de moarte..A spus: NU fiule încurînd voi trece Iordanul şi stiu că Tatăl meu e stăpîn pe ambele maluri.

3. A plecat avîd o atitudine corectă: – Filipeni 1:21-23, FA. 20:24, 25

4. A plecat avînd nerăbdarea revederii: – 1 Cor. 15:51-54, 1Tes. 4:13-18

5. A plecat bucurîndu-se de un loc mai bun: – Apoc. 21:2-4, Apoc. 22:3-5, 1 Cor. 2:9

6. A plecat aşteptînd o răsplătire: – 1 Cor. 3:11-14, Filipeni 3:14, 2 Tim. 4:8

După o predică despre Dumnezeu, Ateistul i-a spus dacă Dumnezeu nu existăţi-ai pierdut viaţa degeaba. Creştinul : dar dacă tu te-ai înşelat ţi-ai pierdut veşnicia!!!

Ex. Versurile  – Cîntarea 814

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *