Scopul pentru care traim

Ecl.2:22-26

22 Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui şi din toată străduinţa inimii lui, cu care se trudeşte supt soare? 23 Toate zilele lui sînt pline de durere, şi truda lui nu este de cît necaz: nici măcar noaptea n’are odihnă inima lui. Şi aceasta este o deşertăciune. 24 Nu este altă fericire pentru om decît să mănînce şi să bea, şi să-şi înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui! Dar am văzut că şi aceasta vine din mîna lui Dumnezeu. 25 Cine, în adevăr, poate să mănînce şi să se bucure fără El? 26 Căci El dă omului plăcut Lui înţelepciune, ştiinţă şi bucurie; dar celui păcătos îi dă grija să strîngă şi s’adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu! Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vînt.

 

1 Incercarile imparatului Solomon de a gasii fericirea, implinirea, maximul vietii

1   Ecl.1:17,18 17 Mi-am pus inima să cunosc înţelepciunea, şi să cunosc prostia şi nebunia. Dar am înţeles că şi aceasta este goană după vînt. 18 Căci unde este multă înţelepciune, este şi mult necaz, şi cine ştie multe, are şi multă durere.

2   Ecl.2:1 1 Am zis inimii mele: „Haide! vreau să te încerc cu veselie, şi gustă fericirea.“ Dar iată că şi aceasta este o deşertăciune.

3   Ecl.2:3  Am hotărît în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin

3   Ecl.2:4-11  Am făcut lucruri mari: mi-am zidit case, mi-am sădit vii; 5 mi-am făcut grădini şi livezi de pomi, şi am sădit în ele tot felul de pomi roditori. 6 Mi-am făcut iazuri, ca să ud dumbrava unde cresc copacii.

7 Am cumpărat robi şi roabe, şi am avut copii de casă; am avut cirezi de boi şi turme de oi, mai mult de cît toţi cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim.
8 Mi-am strîns argint şi aur, şi bogăţii ca de împăraţi şi ţări. Mi-am adus cîntăreţi şi cîntăreţe, şi desfătarea fiilor oamenilor: o mulţime de femei.
9 Am ajuns mare, mai mare de cît toţi cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înţelepciunea.
10 Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat; nu mi-am oprit inima dela nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, şi aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea.
11 Apoi, cînd m’am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe cari le făcusem cu mînile mele, şi la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deşertăciune şi goană după vînt, şi că nu este nimic trainic supt soare.

-observam ca in toate incercarile lui Solomon de a atinge apogeul fericii, el gaseste numai o oarecare implinire de durata limitata.

-De ce fiinta umana traieste neimplinire, dezamagire dupa ce si-a atins scopul pe pamant?

Vreau sa fiu implinit, fericit, bucuros, vreau sa functionez bine? Ce trebuie sa fac?

 

2 Trebuie sa privim in Scriptura si sa vedem, sa intelegem scopul  pentru care Dumnezeu (Creatorul) l-a creat pe om

-ex. aparatului electric si instructiunile lui

-Omul a fost creat pt a reprezenta caracterul lui Dumnezeu Gen.1:26 26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră

Omul a fost creat pt a fi o imagine a lui Dumnezeu, pt a semana cu D: dreptatea, mila, bunatatea, prietenia, partasia, corectitudinea lui Dumnezeu sa fie vazuta in om

Omul a fost creat pt slava lui Dumnezeu Is.43:7 pe toţi ceice poartă Numele Meu şi pe cari i-am făcut spre slava Mea, pe cari i-am întocmit şi i-am alcătuit.“slava – ebr. kabor care inseamna glorie, onoare,

-Omul a fost creat cu rolul de a stapanii creatia lui Dumnezeu 26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră;el să stăpînească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămîntul şi peste toate tîrîtoarele care se mişcă pe pămînt.“

-Dumnezeu cunoaste fiecare om de pe fata pamantului Ps.139:1-8 1 Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, 2 ştii cînd stau jos şi cînd mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gîndul. 3 Ştii cînd umblu şi cînd mă culc, şi cunoşti toate căile mele. 4 Căci nu-mi ajunge cuvîntul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul. 5 Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte, şi-Ţi pui mîna peste mine.
6 O ştiinţă atît de minunată este mai pe sus de puterile mele: este prea înaltă ca s’o pot prinde. 7 Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? 8 Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo;

-si are un scop cu fiecare om de pe fata pamantului Ps.139:16 16 Cînd nu eram decît un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele cari-mi erau rînduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele

3 Caderea omului si restaurarea relatiei cu Tatal prin Isus

Omul a fost creat perfect de Dumnezeu insa cu libertatea alegerii

-Adam si Eva au ales sa nu asculte de D in gradina, si astfel prin ei toata omenirea s-a degradat

-partasia dintre Adam-Eva si Dumnezeu a fost distrusa, omul nu mai reprezenta caracterul lui D, imaginea lui Dumnezeu.

Insa Dumnezeu in bunatatea Lui prin Isus Hristos restaureaza partasia, relatia omului cu Dumnezeu

-Ef.2:13-18 13 Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sîngele lui Hristos. 14 Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul dela mijloc care-i despărţea, 16 şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într’un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.17 El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.
18 Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într’un Duh.

-Rom.3:23   Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu

-Rom.6:23  Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru

-Col.2:13,14 13 Pe voi, cari eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pămîntească netăiată împrejur, Dumnezeu v’a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşalele. 14 A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.

 

4 Pentru a fi implinit, fericit omul trebuie sa traiasca pentru scopul pt care a fost creat (sa poarte chipul si asemanarea lui Dumnezeu, imaginea, caracterul lui D)

-se poate doar daca il vom lasa sa intre in inma noastra, sa locuiasca si sa domneasca

Ioan.14:6  Isus i-a zis: „Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.

 Ap.3:20 Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine

 Isus exemplul suprem, a umbla cu Isus inseamna:

-sa iert cum a iertat Isus (femeia prinsa in preacurvie)

-sa iubesc cum a iubit Isus

-sa ma daruiesc cum s-a daruit Isus (nu are nevoie de bani – nici Isus, nici biserica, nici Pastorul – ci oamenii au nevoie de timpul tau, zambetul tau, mangaierea ta, vorbele de incurajare)

-sa ascult cum a ascultat Isus de Tatal

 

5 Dumnezeu in iubirea Lui opreste omul din alergarea lui nebuna prin diferite metode neplacute pt ca il iubeste Ev.12:6 (accidente, boli; inundatii, cutremure, razboaie etc.)

 

Daniel Corjuc  Maranata Udine  22.11.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *