Scopul Bisericii

Autor: Barsan Ciprian

Biserica lui Isus Hristos a fost fondata si funcționează pe principiile enunțate prin Scriptura de Creator.
Scopul bisericii nu a fost niciodată :
-adaptarea la preferinte, vremi, păreri, prejudecati.
-acomodarea la presiunile mediului
-acumularea de valori materiale
Biserica este un organism viu, vesnic, valoros datorită prețului plătit pentru existența sa.
Biserica își împlinește scopul când :
IUBEȘTE (Mar. 12:33)
SLUJEȘTE (Mat. 25:13)
UMBLA (1Ioan 2:6)
SIMTE (Mat. 9:35-38)

Cu alte cuvinte suntem, formam Biserica când ISUS e Centru, Capul, Căpetenia. Când ISUS E TOTUL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *