Schiță de predică – „Şapte declaraţii despre Isus”

–       Glasul cerului: Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea. – Matei 3:17;

–       Glasul Profetului: Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! – Ioan 1:29;

–       Glasul Bisericii: Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu! – Matei 16:16;

–       Glasul demonilor: Te ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu. – Luca 4:34;

–       Glasul dreptăţii: Eu nu găsesc nici o vină în El. – Ioan 18:38;

–       Glasul lumii: Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. – Ioan 7:46;

–       Glasul mamei sale: Să faceţi orice vă va zice. – Ioan 2:5

 

prof. Ioan Panican

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *