Sapte pacate impotriva Duhului Sfant

Autor: Huțan Iosif

“Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:10)

Cele șapte păcate împotriva Duhului Sfânt

1) Împotrivirea – Faptele apostolilor 7:51 “…Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi.”

2) Batjocorirea – Evrei 10:29 “Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?”

3) Întristarea – Efeseni 4:30 “Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.”

4) Ispitirea – Faptele apostolilor 5:9 “Atunci Petru i-a zis: „Cum de v-aţi înţeles între voi să ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă şi te vor lua şi pe tine.””

5) Mințirea – Faptele apostolilor 5:3 “Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţipe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?”

6) Stingerea – 1 Tesaloniceni 5:19 “Nu stingeţi Duhul.”

7) Hula – Matei 12:31 “De aceea vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hulaîmpotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *