sa cunoastem dragostea

sa cunoastem dragostea Text:1 cor.13:1-8 definitia dictionarului:DRÁGOSTE f. 1) Sentiment de afecțiune și devotament față de cineva sau de ceva; iubire: amor; drag. Sentiment de afecțiune foarte puternică (și durabilă) (pentru cineva sau ceva); pasiune; patimă.

Epictet,filosoful grec spune ca dragostea e un fel de sclavie si omul trebuie sa vrea sa scape de ea exersand indiferenta,mai intii pentru lucruri mici,apoi din ce in ce mai importante.

Exemplul lui Catone: a trait toata viata educindu-se sa nu-i pese,sa nu iubeasca pe nimeni si nimic, imbratisind idea lui Epictet.Si-a autocenzurat toate sentimentele considerand ca astfel v-a trai liber,mai presus de oricine si orice iar la urma concluzia lui a fost ca viata nu merita traita.S-a sinucis in mod oribil smulgindu-si maruntaiele din el cu mainile dupa ce si-a deschis abdomenul cu spada.Incercand sa traiasca fara dragoste a murit asa cum a trait – provocandu-si chinuri cumplite cu propriile maini.


in greaca sunt 4 cuvinte pentru a defini dragostea:


a)phileo-dragostea de prieteni-conditionata de dragostea celuilalt(dau cit dai)
b)eros-dragostea carnala,egoista,flaminda
c)storge-dragostea pentru natura,animale,neamuri…
d)AGAPE-dragostea desavirsita,totala,altruista,se satisface daruindu-se,se uita la binele celuilalt
diferenta intre agape si phileo e mai clara in matei 5:44-48

44 Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, Luc 6.27-35: Dar Eu vă spun vouă care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc,”>Luc 6.27-35; Rom 12.14-20: Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi, şi nu blestemaţi.”>Rom 12.14-20; Luc 23.34: Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.”>Luc 23.34; Fapt 7.60: Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi, după aceste vorbe, a adormit.”>Fapt 7.60; 1Cor 4.12-13: ne ostenim şi lucrăm cu mâinile noastre; când suntem ocărâţi, binecuvântăm; când suntem prigoniţi, răbdăm;”>1Cor 4.12-13; 1Pet 2.23: Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător.”>1Pet 2.23; 1Pet 3.9: Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.”>1Pet 3.9;45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Iov 25.3: Cine ar putea să-I numere oştile? Şi peste cine nu răsare lumina Lui?”>Iov 25.3;46 Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Luc 6.32: Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei.”>Luc 6.32;47 Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? 48 Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. Gen 17.1: Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană.”>Gen 17.1; Lev 11.44: Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; voi să vă sfinţiţi şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt; să nu vă faceţi necuraţi prin toate aceste târâtoare care se târăsc pe pământ.”>Lev 11.44; Lev 19.2: „Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel şi spune-le: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru.”>Lev 19.2; Luc 6.36: Fiţi, dar, milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv.”>Luc 6.36; Col 1.28: Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.”>Col 1.28; Col 4.12: Epafra, care este dintre ai voştri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu.”>Col 4.12; Iac 1.4: Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.”>Iac 1.4; 1Pet 1.15-16: Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.”>1Pet 1.15-16; Efes 5.1: Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi.”>Efes 5.1;

“Dragostea fara credinta e sentimentalism”

Agape – dragostea desavirsita descrisa in 1 cor.13:4-7

4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, Prov 10.12: Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. –”>Prov 10.12; 1Pet 4.8: Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.”>1Pet 4.8;5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, 1Cor 10.24: Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia.”>1Cor 10.24; Filip 2.4: Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.”>Filip 2.4;6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, Ps 10.3: Căci cel rău se făleşte cu pofta lui, iar răpitorul batjocoreşte şi nesocoteşte pe Domnul.”>Ps 10.3; Rom 1.32: Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.”>Rom 1.32;7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.

Mesajul filosofului pagin:educa-te sa nu-ti pese Mesajul lui Isus exercita dragostea,educa-te sa ai un interes pasional pentru ceilalti oameni


Omul este ca o oglinda,reflecteaza sentimentele celui din naintea sa;legea fizicii a actiunii si reactiunii
omul care exercita iubirea se transforma intr-un burete care absoarbe sentimentele negative ale celuilalt si le transforma in dragoste,reflectindu-le apoi in afara sa
Dragostea trebuie sa fie activa:matei 7:12-faceti altora….
dragostea se demonstreaza prin fapte.cum o demonstreaza D-zeu?
versurile unei cintari :daca n-ar fi golgota,n-am sti ce-i dragostea
1 ioan 4:9 Dragostea lui Dumnezeu fata de noi s-a aratat prin faptul ca Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Sau Fiu, ca noi sa traim prin El.
cum o demonstram noi?
ioan15:10 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui
ioan15:12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.

amin

emilian helj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *