Rugaciunea Domnului Isus

Autor: David Dutu Miclea

Domnului Isus de si era fiul lui Dumnezeu nu a socotit un lucru de apucat ci in umblarea pe acest pamint sa rugat, invatindu-ne cum trebuie sa ne rugam.

1. Luca 22:41 – O RUGACIUNE IN SINGURATATE:

S-a departat de ei, si a inceput sa se roage.

2. Matei 26:39 – O RUGACIUNE SMERITA:

S-a aruncat cu fata la pamint si sa inchinat.

3. Marcu 14:36 – O RUGACIUNE DE FIU:

Zicea: Ava,Tata Tata, iti multumesc ca M-ai ascultat. Ioan 11:41

4. Luca 22:44 – O RUGACIUNE FIERBINTE:

A inceput sa se roage si mai fierbinte.

5. Matei 26:44 – O RUGACIUNE REPETATA:

Se ruga zicind aceleasi cuvinte.

6. Matei 26:44 – O RUGACIUNE STARUITOARE:

Sa rugat de trei ori.

7. Luca 22:42 – O RUGACIUNE RESEMNATA:

Nu voia Mea ci voia ta sa se faca.

8. Luca 22:43 – O RUGACIUNE ASCULTATA:

Un inger a venit si La intarit.

Fie dar rugaciunile Domnului Isus un indreptar in a ne invata cum sa ne rugam ca sa fim ascultati.

AMIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *