RUGACIUNEA DOMNULUI ISUS

Domnului Isus de si era fiul lui Dumnezeu nu-
a socotit un lucru de apucat ci in umblarea
pe acest pamint sa rugat ,invatindu-ne cum
trebuie sa ne rugam.
1 Luca 22:41 – O RUGACIUNE IN SINGURATATE:
S-a departat de ei ,si a inceput sa se
roage.
2 Matei 26:39 – O RUGACIUNE SMERITA :
S-a aruncat cu fata la pamint si sa
inchinat.
3 Marcu 14:36 – O RUGACIUNE DE FIU :
Zicea : Ava,Tata
Tata,iti multumesc ca M-ai ascultat.
Ioan 11:41
4 Luca 22:44 – O RUGACIUNE FIERBINTE :
A inceput sa se roage si mai fierbinte.
5 Matei 26:44 – O RUGACIUNE REPETATA :
Se ruga zicind aceleasi cuvinte.
6 Matei 26:44 – O RUGACIUNE STARUITOARE:
Sa rugat de trei ori.
7 Luca 22:42 – O RUGACIUNE RESEMNATA:
Nu voia Mea ci voia ta sa se faca.
8 Luca 22:43 – O RUGACIUNE ASCULTATA :
Un inger a venit si La intarit.

Fie dar rugaciunile Domnului Isus un indreptar
in a ne invata cum sa ne rugam ca sa fim
ascultati.

AMIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *