Privire asupra îngrijorărilor

Titlu: Privire asupra îngrijorărilor
Text: Luca 12:22-34
Introducere: „Eu socotesc cã suferinţele din vremea de acum nu Sunt vrednice sã fie puse alãturi cu slava viitoare, care are sã fie descoperitã faţã de noi. – Rom.8:18″
I. O accentuare a îngrijorării duce la o deazpreciere a devăratului sens al vieţii
– Cristos nu vrea să accepţi o negare a existenţei talefizice, dar concentrarea asupra lucrurilor de suprafaţă te împiedică să rezovi problemele de adâncime ale vieţi.
– nu priviîngrijorarea ca şi o respingere din partea lui Dumnezeu
-ceea ce îngrijorarea poate să facă în viaţa ta dacă tu eşti neglijent la acest lucru, este să te facă să crezi că nu ai valoare înaintea lui Dumnezeu.
II. A nu te îngrijora nu este echivalentul cu ignoranţa cu privire la ceea ce se petrece în jurul tău.
– ca şi om e normal să te îngrijorezi, dar problema este că în aceste momente te vei putea observa pe tine însuţi de a fin incapabil de a trăi o viaţă decentă.
– Ce e de făcut dacă îngrijorarea m-ar putea afecta, chiar într-un sens negativ? – acceptă căci nu-ţi poaţi realiaza prorpria existenţă fără intevenţia lui Dumnezeu
i. nu înseamnă o subminare a propriei tale fiinţi, ci o înălţare a ei prin faptul că ai capacitatea de a preznta reala ta problemă lui Dumnezeu – 1 Petru 5:7
– a te încredere în Dumnezeu în momentele grele ale vieţii nu înseamnă că existenţa a normală este sistată şi că acum trăişti ăntr-o altă dimensiune spirituală. Nu ci în circumstanţele dficile ale vieţi încrederea în suveranitatea lui Dumnezeu realizează în mod deplin – v 30b
III. Pot oare să caut împărăţia lui Dumnezeu în momente de îngrijorare?
– Da poţi!
– Ce este căutarea Împărăţiei lui Dumnezeu?
i. să cauţi să îmbogăţeşti faţă de Dumnezeu – v 21
– momentele de îngrijorare sunt reale dar nu te vor împiedica să te apropii de comoara pe care Dumnezeu a pregătito pentru tine
– dar totuşi îngrijoare e bună pentru că vei observ şi spre ce îţi e atentă inima.
Încheiere: Lucrul cel mai greu pentru om este îngrijorarea, şi acesta îi poate afecta privirea lui asupra lui Dumnezeu. Îngrijorarea este starea de disperare în care cauţi să rezolvi problemele, neglijând căutarea împărăţiei lui Dumnezeu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *