Primiti-va unii pe altii

Autor: Ionascu Paul

Text: Romani 15:1-7 – Primiți-vă unii pe alții

Acceptați-vă unii pe alții

Introducere:

– „noi suntem datori să răbdăm slăbiciunile” – vs. 1

– Suntem doar țărână – Psalm 103:8-13

– Căderea lui Petru

– Oameni slabi în credință – Romani 14:1 – sau: „cei care nu au convingeri foarte puternice”

– „erau oameni impulsivi, temperamentali, supărăcioși, având toate prejudecățiile mediului lor. Pe scurt, acești oameni , pe care și i-a ales Isus ca ajutoare, reprezentau o secțiune obișnuită a societății din acele zile. Nu erau un grup la care să fi fost de așteptat să câștige lumea pentru Hristos” – Fapte 4:13

– Noi nu avem voie să disprețuim sau să judecăm pe nimeni – Romani 14:3-4

– Ci mai degrabă să avem în vedere zidirea – Rom 151-2

1. Diferențele sociale: – Iacov 2:1-9

– Oameni josnici în ochii lumii – vs. 5;

– Pilda bogatului nemilostiv – Luca 16:19-31

– Pilda este ca o palmă dată fariseilor care erau iubitori de bani (vs. 14) și doreau poziții înalte în societate (vs. 15) dar disprețuiau pe sărac/semen.

– Bogatul se gîndea numai la el (vs. 19-21, 25).

2. Diferențele etnice:

– Toți purtăm același sânge – Fapte 17:26 – „a făcut dintr-un singur sânge” (2001)

– Problemele etnice dintre evrei și samariteni – Ioan 4:9

– Dintre evrei și neamuri – Fapte 11:1-3

– În Hristos suntem una – 1 Cor 12:13; Gal 3:28; Col 3:11

– Împăcarea nemurilor și evreii – Efes 2:13-16

Încheiere:

– „cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară” – Ioan 6:37b

– Pilda fiului risipitor – Luca 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *