Potopul

Autor: Anonim

Potopul

Geneza 6:5-13; 7:1-6; 7:21-24; 8:6-13

Verset de aur: Evrei 11:7

I. Starea omului. Gen.6:5,11,12.

1. Din natura lui, v.5. Cf. Ier. 17:9; Mc.7:20-23; Rom.8:5-8. Aşa îl vede Dumnezeu pe omul natural (nenăscut din nou).

2. Din acţiunea lui, v.11-12. Cf. Ps.14:2-4; Iov 15:14-16; Is.l:5-6; 59:2; Ecl.7:20; Ps.51:5; 53:2-3; Rom.3:10-19. Lipsa de speranţă şi neajutorarea omului natural.

II. Avertizarea lui Dumnezeu.

Gen.6:6,7,13. Cf. Ier.44:4; Ez.33:4,5,9. Dumnezeu urăşte păcatul şi trebuie să-1 pedepsească, pentru că El este sfânt, drept şi just. Arca a fost chemarea lui Dumnezeu către poporul din zilele acelea.
Ea a fost:
1. O predică de lungă durată. Gen.6:3. Cf. Gen.5:32; 7-6- cf. 1.Pt.3:20; 2.Pt.3:9; Ez.33:11.

2. O predică despre dreptatea lui Dumnezeu. Cf. 2.Pt.2:5; Evr. 11:7; Rom. 1:17.

3. O predică ilustrativă: arca. Ea putea fi văzută. Nimeni nu se putea dezvinovăţi. Cf. Rom.l:20-22; lo.l:29; 12:32; Prov.22:3; Rom.2:l.

III. Calea lui Dumnezeu de salvare (mântuire)

Arca este o indicare spre Cristos.
1. Din starea omului şi din judecata lui Dumnezeu rezultă necesitatea salvării (arcă). Cf. Rom.5:12,18-21.
2. Din graţia (harul) lui Dumnezeu izvorăşte planul de salvare (arcă). Cf. Gen.6:8,14-16; Io.3:16-17; Ef.2:l-9.
3. Există o singură cale spre salvare – Uşa. Cf. Io. 10:9.
4. Salvarea (arca) este o lucrare perfectă. Cf. Gen.6:22; Io.l7:4; 19:30.
5. Arca a rezistat dezastrului. Gen.7:l 1. Aşa a suferit Cristos respingerea de către om şi mânia lui Dumnezeu. Cf. Mt.17:22; Ps.22:1; 69:1-2; 88:7.
6. Arca a salvat pe toţi cei care i s-au încredinţat. Cf. l.Pt.3:20; Fap.16:30-31; Io.5:24; 10:28.

IV. Invitaţia lui Dumnezeu, Gen.7:1

1. Cel care invită – Dumnezeu. El a fost comandantul acestei nave care nu se putea scufunda.
2. Invitaţia: „Intră” – Cf. alte invitaţii în Biblie: Is.l:18; Mt.ll':28; Ap.22:17.
3. Urmarea acceptării invitaţiei: „a fi drept” (adică îndreptăţit, considerat drept – conform standardului divin – de către Dumnezeu prin Cristos). Prin ce? Prin credinţă. Evr.11:7; cf.Rom.3:20-26.

V. Sentinţa lui Dumnezeu

1. Cele 2 grupuri de oameni:
a) în arcă. Cf. „în Cristos”. Ef. 1:3-4,6-7,12-14.
b) în afara ei. Cf. Ef.2:11-12.
Tot aşa, astăzi există numai două grupuri de oameni:
a) Cei salvaţi. Cf. Ef.2:8, şi:
b) Cei pierduţi. Cf. l.Cor.4:3.

2. Cele 2 rezultate:
a) Salvat. Cf. Rom.8:l.
b) Pierdut. Cf. 2.Tes. 1:7-9; Ap.6:17.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *