Pot lucratorii sa fie recuperati

Sfinteste-ne duhul si ajuta-ne sa umblam in credinta adevarului.

Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.
2Tes 2.13
Intarește-ne in orce cuvant bun.

Cum vezi pe oamenii care n-au credinta?
Ei sant nechibzuiti si rai.

2Tes 3.1 Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi,
2 şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa.

Cine se foloseste de ei?
Cel rau.
Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.
2Tes 3.3

Ce inseamna alta invatatura ?

Tinerea de basme si insirari de neamuri ale predicatorilor
1 Tim 1.3

După cum te-am rugat, la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să porunceşti unora să nu înveţe pe alţii altă învăţătură
4 şi să nu se ţină de basme şi de înşirări de neamuri fără sfârşit, care dau naştere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credinţă,
1Tim 1.3
Cei care predica trebuie sa aiba o tinta si un scop .
! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă Stâncă, nu cunosc alta!”
Isaia 44.8
Io.10.1 Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar.
1Cor.3.11 Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos.
2Cor.11.4 În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit sau o altă Evanghelie pe care n-aţi primit-o, of, cum îl îngăduiţi de bine!
Gal.1.6 Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie.
Gal.1.7 Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.

Cei care predica trebuie sa aiba o tinta si un scop .

! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă Stâncă, nu cunosc alta!”
Isaia 44.8
Tinta poruncii este dragostea.

5 Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută.
1Tim 1.5

Cum sa fie cei care vor sa inainteze lucrul Lui
Dumnezeu ?
Să fie plini de dragoste cu inima curata,cu un cuget bun,si o credinta neprefacuta.
1Tim 1 .5

Ce inseamna un lucrator care cuvantul sau e flecarie ?
Inseamnă că el nu are dragoste, inima lui nu este curata,cugetul nu este bun și credinta lui este prefacuta.
1Tim 1.5.6

5 Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută.
6 Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit şi s-au apucat de flecării.
7 Ei vor să fie învăţători ai Legii, şi nu ştiu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc.
1Tim 1.5.6.7

Pot de asemenea lucratorii sa fie recuperati?
Da.
măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă!
14 Şi harul Domnului nostru s-a înmulţit peste măsură de mult împreună cu credinţa şi cu dragostea care este în Hristos Isus.
15 O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu.
16 Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa veşnică.

1Tim 1.13.14.15.16
Cine te tine in credinta?
Un cuget curat.
1Tim 1.19
să păstrezi credinţa şi un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă.

Ce se intampla cu un lucrator care e intors de curand la Domnul și vrea sa conduca el neaparat si ajunge sa conduca dar se ingamfa .

Cade.

Aici caderea este in osanda celui rau.

Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului.
1Tim.3.6
De aceia nu tineti neaparat sa conduceti daca santeti intorsi de curand la Dumnezeu si nu santeti suficient de pregatiti.
Asta inseamna 4 sau 5 ani de pocainta.
nu mai putin caci daca urmarim pe cei care s-au aventurat in lucru Domnului la condus si nu erau suficienti de pregatiti au avut o multime de probleme si au ajuns chiar ca numele lor sa fie patat rau inaintea credinciosilor.
Cel mai buni conducatori sant cei ce isi incep lucrarea de conducere la 7-8 ani de pocainta.
Caderile pot fi de doua feluri

1. cadere pe cale

2. cadere de pe cale

Cadere pe cale

16 Căci cel neprihănit de şapte ori cade, şi se ridică, dar cei răi se prăbuşesc în nenorocire.
Pr.24.16

33 „Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte.”
34 Şi Isus i-a zis: „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoşul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoşti.”
Luca 22 33.34
55 Au aprins un foc în mijlocul curţii şi au şezut jos. Petru s-a aşezat şi el printre ei.
56 O slujnică l-a văzut cum şedea la para focului, s-a uitat ţintă la el şi a zis: „Şi omul acesta era cu El.”
57 Dar Petru s-a lepădat şi a zis: „Femeie, nu-L cunosc.”
58 Peste puţin, l-a văzut un altul şi a zis: „Şi tu eşti unul din oamenii aceia.” Iar Petru a zis: „Omule, nu sunt dintre ei.”
59 Cam după un ceas, un altul întărea acelaşi lucru şi zicea: „Nu mai încape îndoială că şi omul acesta era cu El, căci este galileean.”
60 Petru a răspuns: „Omule, nu ştiu ce zici.” Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoşul.
61 Domnul S-a întors şi S-a uitat ţintă la Petru. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: „Înainte ca să cânte cocoşul te vei lepăda de Mine de trei ori.”
62 Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.
Luca 22.55-62

Ps.116.8 Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii, din lacrimi, şi picioarele, de cădere.
Caderea pe cale duce la recuperare

15 După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii Mei.”
16 I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oiţele Mele.”
17 A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?” şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oile Mele!
Ioan 21 15-17

2 caderea de pe cale

14 Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoţii cei mai de seamă
15 şi le-a zis: „Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile voastre?” Ei i-au cântărit treizeci de arginţi.
16 Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor.
Matei 26.14-16

48 Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!”
49 Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus şi I-a zis: „Plecăciune, Învăţătorule!” Şi L-a sărutat.
Matei 26 48.49
Ce a rezultat din caderea de pe cale

3 Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor
4 şi a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?”, i-au răspuns ei. „Treaba ta.”
5 Iuda a aruncat arginţii în Templu şi s-a dus de s-a spânzurat.
Matei 27 3-5

Cate-va texte Biblice ce vorbesc despre cadere

Amos.9.11 În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile şi-l voi zidi iarăşi cum era odinioară,
Mal.2.8 Dar voi v-aţi abătut din cale, aţi făcut din Lege un prilej de cădere pentru mulţi şi aţi călcat legământul lui Levi, zice Domnul oştirilor.
Io.16.1 V-am spus aceste lucruri, pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere.
Rom.9.33 după cum este scris: „Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere: şi cine crede în El nu va fi dat de ruşine.”
Rom.11.9 Şi David zice: „Masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laţ, într-un prilej de cădere şi într-o dreaptă răsplătire.
Rom.14.20 Să nu nimiceşti, pentru o mâncare, lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuşi, a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău.
Rom.14.21 Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire.
1Pet.2.8 şi „o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la aceasta sunt rânduiţi.
Iuda.1.24 Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale,

Cum marturie trebuie sa aiba lucratorii

să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii.
3 Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani;
4 să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa.
5 Căci, dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?
6 Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului.
7 Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi să cadă în cursa diavolului.
8 Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav,
9 ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat.
1Tim 3.3-9
Care este efectul sau lucrarea lucratorilor mincinosi?
Abat oamenii de la credintă inșeala și disprețuiesc….

1Tim 4.1 Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,
2 abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor.

Ce este boala cecetarii fara rost- a oamenilor si sa le scoata in evidenta numai partile negative.
aceasta este hrana clevetirii.

Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie,
4 este plin de mândrie şi nu ştie nimic; ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din care se naşte pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele,
5 zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi care cred că evlavia este un izvor de câştig. Fereşte-te de astfel de oameni.
1Tim.6 3-5
Cine aduce ratacirea de la credinta?
Umblarea dupa iubirea de bani.

10 Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri
1Tim 6.10

Cum se țin invataturile sanatoase
Se tin in dragoste si credinta in Isus Hristos
Nu le poti ținea in ura in invidie in pizma sau intr-o credinta prefacuta.

Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus.
2Tim 1. 13
Cautarea fratilor
Trebuie ca fratii sa se caute unii pe altii și să se ajute reciproc?

16 Domnul să-Şi verse îndurarea peste casa lui Onisifor; căci de multe ori m-a mângâiat şi nu i-a fost ruşine de lanţul meu.
17 Nu numai atât, dar, când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă şi m-a găsit.
18 Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul „în ziua aceea”. Tu ştii foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes.
2Tim 1.16-18

Ecles.3.6 căutarea îşi are vremea ei, şi pierderea îşi are vremea ei; păstrarea îşi are vremea ei,

Ce aduc certurile de cuvinte?
Peirea celor ce le asculta.
Îți place să te implici in certuri sau să le provoci?
Găndeste-te ca această plăcerea a ta aduce peirea celor ce te ascultă și dacă esti a Lui Hristos Cuvintele tale trebuie să aducă viată nu peire.
14 Adu-le aminte de aceste lucruri şi roagă-i fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă.
2Tim 2. 14
23 Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri.
24 Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare,
25 să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului;
26 şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.
2Tim 2 .23-26
Pentru-că cearta este sămănta strămtorării a saraciei a eșecurilor Așa că găndeste-te ce sămăntă sameni.
Lucratorii care se ceartă aduc sărăcie strămtorare eșecuri peste o adunare si o o reducere a nr. de membri.
Ceasta este valabil și pentru politicieni care se ceartă si aduc peste țară sărăcie,strîmtorare,
eșecuri si mai mulți romăni caută să plece din țara.
Prov.17.1 Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă! –
Prov.25.8 Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu ştii ce să faci, când te va lua la ocări aproapele tău. –
Prov.26.17 Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l priveşte este ca unul care apucă un câine de urechi.

Prov.29.9 Când se ceartă un înţelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. –
Ier.15.10 Vai de mine, mamă, că m-ai născut pe mine, om de ceartă şi de pricină pentru toată ţara! Nu iau cu împrumut, nici nu dau cu împrumut, şi totuşi toţi mă blestemă!”

Despre Domnul Isus
Mt.12.19 El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Şi nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe.
Ce a certat Domnul Isus?

23 În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige:
24 „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!”
25 Isus l-a certat şi i-a zis: „Taci şi ieşi afară din omul acesta!”
26 Şi duhul necurat a ieşit din el, scuturându-l cu putere şi scoţând un strigăt mare.
27 Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se întrebau unii pe alţii: „Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El porunceşte ca un stăpân chiar şi duhurilor necurate, şi ele Îl ascultă!”
Marcu 1.23-27

Cum trebuie sa imparta un slujitor Cuvantul Adevărului ?
Drept

15 Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.
2Tim 2.15
Ce efect au vorbariile goale si lumesti?

16 Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.
17 Şi cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet,
18 care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a şi venit învierea şi răstoarnă credinţa unora.
2Tim 2 .16
Cum sant impotrivitorii Adevarului?

nesupusi
flecari
amagitori
10 În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori,
11 cărora trebuie să li se astupe gura.
Tit 1.10
Medicamentul pentru aceștia?
Mustră-i aspru.
De aceea mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în credinţă.
Tit 1.13
Ce este o simțire dusă la extrem?
Durere

Ratacire in inima
Cănd nu cunosti căile Lui Dumnezeu.

10 De aceea M-am dezgustat de neamul acesta şi am zis: „Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele!
Evrei 3.10
Cănd te ajută Cuvăntul ?
Cănd gasește credintă in tine.

2 Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor Cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit.
Evrei 4 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *