Pocait sau ipocrit?

Autor: Marian Condrat

Pocăit sau ipocrit

Luca 18:9-14

Dialog intre doi pescari de duminica: “Auzi Nicule, bat clopotele. Ar fi trebuit sa fim in Biserica.” Potrivindu-si o alta rama in carlig, Nicu raspunse: “Eu oricum n-as fi putut merge: nevasta-mea este bolnava.”

În ochii oamenilor – doi oameni s-au suit la Templu să se roage!!!! Ce face diferenţa?

1. Ipocritul vine cu pretenţii, pocăitul cu speranţe:

· Pretenţia de a fi apreciat – Luca 11:43 – Vai de voi, fariseilor! Pentrucă voi umblaţi după scaunele dintîi la sinagogi, şi vă place să vă facă lumea plecăciuni prin pieţe!

· Pretenţia de a predica, cînta, de a I se sluji

· Speranţa ca va primi ceva – iertarea

· Criticism şi apreciere!!!!

2. Ipocritul să facă, pocăitul să schimbe:

· Eu nu sunt, eu sunt bun, eu fac

· Ai milă de mine păcătosul!!!!!

· Tînărul bogat – ce sa fac, nu ce sa schimb!!!!

3. Ipocritul se compară cu oamenii, pocăitul cu Dumnezeu:

· Cu cei mai buni – invidia – Marcu 15:10 – căci pricepuse că preoţii cei mai de seamă din pizmă îl dăduseră în mina lui.

· Cu cei răi – mîndria – v. 9, 11

· Vameşul nu-şi putea ridica privirea în sus!!!!

4. Ipocritul face rugăciuni, pocăitul se roagă:

· Mt. 23:14 – Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentrucă voi mîncaţi casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi; de aceea veţi lua o mai mare osîndă.

· Vameşul zicea, vorbea cu Dumnezeu!!!! – vindecă bolnavii, înviază morţii, ies dracii….

5. Ipocritul pleacă plin de sine, pocăitul plin de Dumnezeu:

· Eu nu sunt ca ceilalţi, eu postesc, eu dau zeciuială…..

· Vameşul – socotit de Dumnezeu

· Vameşul înălţat de Dumnezeu

6. Ipocritul păcătuieşte pe ascuns, pocăitul se pocăieşte pe faţa:

· Fiul risipitor, fiul nerisipitor pe ascuns!!!!

· Luca 11:39 – Dar Domnul i-a zis: V oi, fariseii, curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jăfuire şi de răutate.

· Mt 23:27 – Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentr ucă voi sînteţi ca mormintele văruite, cari, pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinlăuntru sînt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie.A

· Nu s-a uitat că o se fie judecat criticat dispreţuit!!! El a venit şi s-a pocăit!!!!

7. Ipocritul pleacă neschimbat, pocăitul transformat:

· Automulţumire

· Pocăinţa

· Aş vrea să fiu ce azi n-am fost….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *