Poblemele vietii intampinate de Avraam

Autor: Ionascu Paul

Text: Genesa 12:10-20, 13:1-4

Introducere:

– Avraam locuiește într-o țară și familie idolatră – Iosua 24:2-3

– Dumnezeu i se arată lui Avraam în Ur, Haldea – vs. 3; (consemnat de Ștefan) – Fapte 7:2-3

– Avraam pleacă prin credință – Evrei 11:8

– Experințele lui Avraam – Evrei 11:9 etc.

– Ajunge să fie numit prietenul lui Dumnezeu – Iacov 2:23

Problemele vieții întâmpinate de Avraam

1. Îngrijoarea: – vs.10

– Cu toți ne îngrijorăm de ziua de mâine, de ….

– Îngrijorarea nu golește ziua de mâine de necazurile ei, ci golește ziua de azi de puterea ei. – Spurgeon

– Îngrijorarea este un păcat – Luca 12:22-34

· Gândire la lucrurile necesare – vs. 22-23

· Lumea animală  și vegetală sunt în atenția lui Dumnezeu – vs. 24-28

· Mai ales coroana creațiuni lui Dumnezeu – vs. 24f, 28

· Apoi devine frământare – vs. 29

– Interpretarea Ps. 127:2 – „Degeaba vă treziți devreme și vă culcați târziu, mâncând o pâine câștigată cu trudă. Preaiubitului Său îi dă cu adevărat odihnă” – 2007

– „degeaba vă frământați, mâncând o pâine câștigată cu durere căci preaiubitul Său are odihnă (nu își frământă mintea, are odihnă)

– Pacea lui Dumnezeu inveseleste, linisteste si bucură inima omului înaintea lui Dumnezeu în ascuns. – M. Luther

– Eu mă culc și adorm în pace Ps.4:8

2. Grija de familie: – vs. 11-13

– Gândirea egoistă – vs. 13 „să-mi meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție..”

– Prea mulți se gândesc doar la ei, la materie

– Iubire cu lepădare de sine – Efes 5:25

– Fetița și holda de grău

– Purtarea de grijă pentru copii: “O, neam necredincios şi pornit la rău! (…) Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici la Mine.” (Matei 17.17). Isus a scos dracul din copil, iar acesta s-a vindecat. Părinţii îndureraţi ai atâtor copii ridică trupurile copiilor lor muribunzi către noi, cei ce suntem creştini. Îi ajutăm noi îndeajuns? Isus se întoarce spre noi şi ne spune: “O, neam necredincios şi pornit la rău! Până când voi fi cu voi?” – B. Graham

– Noi suntem chemaţi nu numai să răspândim vestea bună a mântuirii lui Hristos, dar să arătăm şi dragostea Lui faţă de aceia care au nevoie de ea. – B. Graham

– Trebuie să ne îngrijim de familie – 1 Tim. 5:8

3. Pocăința lui Avraam: cap. 13 vs. 1-4

– Diferența dintre pocăință adevărată și cea falsă constă în faptul că omul care se pocăiește în mod real se acuză pe sine, dar celălalt, ca Eva, dă vina pe șarpe sau pe orice altceva. – John Bunyan

– Adunare familiei – vs. 1 (s-a dus la închinare vs. 2-3)

– Unirea în Duhul – Fil 2:1-2

– În unire coboară Isus – Mt. 18:19-20 (este scop; același scop)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *