Poarta spre salvare este Isus

Autor: Anonim

 POARTA SPRE SALVARE ESTE ISUS

“Eu sunt Uşa oilor, dacă intră cineva prin Mine va fi mântuit”

I. TOŢI OAMENII AU PĂCĂTUIT: 

Moştenind păcatul lui Adam – De la el toţi l-am moştenit – Romani 5:12
Toţi oamenii am păcătiut măcar o dată. Nu exista nimeni fără păcat
toţi au păcătuit – Romani 3:23,

II. TOŢI AU NEVOIE DE SALVARE:

Plata păcatului înfăptuit este moartea – Romani 6:23
Evreilor Dumnezeu le-a dat dreptul ca atunci când păcătuiau să nu moară ei ci să aducă un înlocuitor şi anume un animal care plătea el pentru păcat. Păcatele omului erau aşa de multe încât jertfele aduceau doar o substituire temporară – Nu rezolvau în întregime păcatul
Aşa că toţi oamenii aveau nevoie de o salvare.

III. SALVAREA A VENIT PRIN VIAŢA DOMNULUI ISUS:

Pentru că toţi oamenii erau condamnaţi la moarte – Dumnezeu a găsit o cale prin care să aducă o jertfă suficientă pentru întreaga omenire
– Aceasta este jertfa Fiului Său Isus – despre care Ioan spune – Ioan 1:29 – Iată Mielul care ridică păcatul lumii
El este poartă de intrare în Împărăţia lui Dumnezeu
– Nu există nimic altceva care să-ţi poată înlocui pedeapsa pentru păcatul tău.
– El a venit şi a murit ca tu să trăieşti – Doar acceptandu-l eşti mântuit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *