Pilda semanatorului

Mat.13:1-23

-orice pilda are ca scop transmiterea unui adevar

-inspiratia lui Isus din viata de rutina a oamenilor simplii

I Simbolurile pildei

1 Semanatorul

-marele Semanator e Isus;

-slujitorii cu vocatie speciala (pastori, misionari, evanghelisti, proroci etc.)

-toti crestinii nascuti din nou 1Pet.2:9 Voi însă sînteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfînt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v’a chemat din întunerec la lumina Sa minunată;

-cine crede ca se poate semana predicand doar de la la anvonul bisericii se insala (doar cantare sau Cuvant)

Rolul semanatorului

-Cum a semanat Isus? Mat.19:16-22     16 Atunci s’a apropiat de Isus un om, şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa vecinică?“ 17 El i-a răspuns: „Dece mă întrebi: «Ce bine?» Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.“ 18 „Cari?“ I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi: să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; 19 să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta“; şi: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.“ 20 Tînărul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţa mea; ce-mi mai lipseşte?“ 21 „Dacă vrei să fii desăvîrşit“, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino, şi urmează-Mă.“ 22 Cînd a auzit tînărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentrucă avea multe avuţii.

-Rolul semanatorului este sa semene, sa spuna adevarul si apoi sa-l lase pe om sa aleaga singur

-Isus vine in ajutorul slujitorilor truditi si abatuti si le spune ca treaba lor este doar sa semene

1Cor.3:5-9    5 Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin cari aţi crezut; şi fiecare după puterea dată lui de Domnul. 6Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: 7 aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sînt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. 8Cel ce sădeşte şi cel ce udă, sînt tot una; şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui. 9 Căci noi sîntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sînteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.

2 Samanta – Cuvantul lui D

1Pet.1:23 aţi fost născuţi din nou nu dintr’o sămînţă, care poate putrezi, ci dintr’una care nu poate putrezi, prin Cuvîntul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămîne în veac.   Ioan.6:63  Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sînt duh şi viaţă.

3 Pamantul – inima omului

-simbolurile principale sunt semanatorul; samanta si pamantul

-simbolurile secundare sunt stancile; arsita soarelui; drumul; pasarile; spinii si rodul

II Principiile pildei

1 Primul principiu Isus vorbeste despre instaurarea imparatiei pe cale pasnica

-evreii asteptau instaurarea imparatiei lui D prin violenta, rascoala, revolutie  si nicidecum pa cale pasnica

2 Al doilea principiu Isus vorbeste despre lucrarea facuta din interior spre exterior

-samanta incolteste, creste si apoi aduce rod

3 Al treilea principiu care poate fi observat: harul

-semanat peste tot; risipa de har am putea spune; dragostea lui nu e selectiva e pt toti

-oare cati vor profita de jertfa lui Isus?

III Tipurile de pamant

1 langa drum – nepasatorii, increzutii, libertinii

19 Cînd un om aude Cuvîntul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine Cel rău şi răpeşte ce a fost sămănat în inima lui. Acesta este sămînţa căzută lîngă drum.

-crestinii care nu sunt acasa; multi trecatori de toate soiurile, multa imoralitate;  intr-un anturaj periculos; oameni care traiesc pe marginea prapastiei; pericolul de a auzii, vedea  prea multe; influenta negustorilor

-pamantul e bun dar e neprotejat (imposibil sa protejezi si sa lucrezi langa drum; prea multe pasari)

 2 locuri stancoase – superficialii, legalistii, ravna fara intelepciune, exploziile

20 Sămînţa căzută în locuri stîncoase, este cel ce aude Cuvîntul, şi-l primeşte îndată cu bucurie;
21 dar n’are rădăcină în el, ci ţine pînă la o vreme; şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvîntului, se leapădă îndată de el.

-primesc Cuvantul repede si cu bucurie insa intalnesc obstacole: stanca iubirii de sine; mandriei; egoismului

-nu reuseste Cuvantul sa transforme inima, caracterul din cauza bolovanilor

-nu exista radacina; relatie personala profunda cu Dumnezeu; nu intelege functionarea trupului lui Hristos –abandoneaza cand nu se face pe placul sau

Ecl.7:8     8 Mai bun este sfîrşitul unui lucru de cît începutul lui

3 intre spini – sclavii pamantului, robiti

22 Sămînţa căzută între spini, este cel ce aude Cuvîntul; dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvînt, şi ajunge neroditor.

– “ingrijorarile veacului acestuia” si “inselaciunea bogatiilor” ( Matei 13,22 )

– “grijile lumii”, “inselaciunea bogatiilor” si “poftele altor lucruri” ( Marcu 4,19 )

-“grijile, bogatiile si placerile vietii acesteia” ( Luca 8, 14 ).

“Cine seamana in firea pamanteasca, va secera in firea pamanteasca putrezirea; dar cine seamana in Duhul, va secera in Duhul viata vesnica” ( Galateni 6,8 ).

4 pamantul bun – seriosi, umili, sinceri, consecventii

23 Iar sămînţa căzută în pămînt bun, este cel ce aude Cuvîntul şi-l înţelege; el aduce roadă: un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci.“

-s-au lasat prelucrati de mana olarului Ier.18

Cred ca fiecare dintre noi in anumite momente ale vietii ne-am incadrat in una din cele trei categorii de pamant (langa drum; intre pietre; intre spini)

 

Daniel Corjuc  Maranata Udine 25.08.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *