Petru – Pocait la cantatul cocosului

Autor: Marian Condrat

Petru – Pocăit la cîntatul cocoşului

Mt. Matei 26:30-35, 69-75

1. Cine a fost Petru?

· Petru sau Chifas – Piatră

· Pescar împreună cu Andrei

· Soţia – Febronia în East, Perpetua în West

· Primul dintre egali – primul dintre apostoli – 4 liste primul

· Fratele lui Andrei din Betsaida Galileii

· A scris două epistole şi a dictat Evanghelia după Marcu

· Chemat de Andrei

· Babilon, Britania, Galia şi Roma – a murit ca martir la Roma răstignit cu capul în jos.

· 337 Iosif guvernatorul Tiberiadei a cerut lui Constantin să-l lase să construiască o biserică la Capernaum.

2. Ce spune Biblia?

· Primul care pleacă de la semafor – Mt 10:2

· Un sac de nervi

· Omul extremelor – tipul formulei I

· Superîncărcat de energie – cel care trebuie să fie mereu ocupat.

· Răspunde la o chemare de 10 cuvinte!!! – Mt. 4:19

· Primul om ce merge pe ape!!! – Mt 14:29

· Primul ce-l proclamă pe Isus, Mesia!!! – Mt 16:16

· Omul ce se schimbă într-o clipă – Mt 16:22 – Să te ferească..!

· Omul care a dat totul – Mt. 17:4 – Să facem trei colibi!!

· Omul neiertării (Matei) – Mt 18:21 – de cîte ori să iert?

· Omul pe care-l interesează salariul înainte de a lucra – Mt 19:27 – Ce răsplată vom avea?

· Omul sigur pe sine – Mt 26:33 – eu nu mă voi potihni!!!

· Mt 26:35 – Nu mă voi lepăda chiar dacă ar trebui să mor!!!

· Omul care n-a putut veghea un ceas – Mt 26:40, Mc 14:37

· Omul care l-a urmat de departe – să vadă sfîrşitul – Mt. 26:58

· Omul care s-a lepădat cu blestem şi juruinţe – Mt 26:74

· Omul care vede orice detaliu – Mc. 11:21 – smochinul bl.

· Omul cu răspunsuri – Cine s-a atins de Mine? De ce întrebi? – Luca 8:45

· Omul neobişnuit cu mersul – Luca 24:12 – a dat fuga la mormînt, Ioan 20:4 – alergau amîndoi

· Omul întrebărilor – La cine să ne ducem?, Să-mi speli picioarele? Unde te duci?, ce va fi cu acesta?

· Ţinta atacurilor satanei – Simone, satana a cerut..

· Omul căilor neformale – Ioan 21:7 – a sărit în apă

· Omul care a gustat amarul falimentului – plîns cu amar – Mt 26:75

· Omul testat la dragoste – Mă iubeşti tu?

· Omul puterii Duhului – Rusalii, Corneliu, Poarta Frumoasă, Samaria

3. Ce învăţăm de la Petru?

Calităţile care nu sunt supuse lui Dumnezeu devin defecte

1. Înţelepciunea – mîndrie

2. Curaj – bravură

3. Iniţiativa – dictatură

4. Dărnicia – sursă de reclamă

5. Cunoştinţa – pricină de dezbinare

6. Dragostea – motiv de compromis

Cînd eşti pe cea mai înaltă treaptă spirituală eşti cel mai vulnerabil la ispită – Inapoia Mea, satano!!!

Trebuie să fim o piatră de temelie nu o piatră de potihnire – Mt 16:23

Nu poţi rezolva cu sabia ce nu ai rezolvat pe genunchi – Malhu, un ceas nu ai putut veghea

Cu cît Îl urmezi mai de departe cu atît vei vedea sfîrşitul mai aproape –  Mt 26:58 – pesimism, lipsă de speranţă.

—Căderea nu e un accident, ea începe totdeauna cu primul pas – de trei ori!!!

—Nu şti cît eşti de slab pînă nu ai falimentat – plîns cu amar

Dacă nu-ţi asumi nici un risc nu vei avea nici o înfrîngere – doar doi l-au urmat pe Isus, iar unul era neam cu marele preot!!!

Trecînd prin şcoala eşecului vei şti că doar harul lui Dumnezeu te ţine

Înfrîngerea este şcoala lui Dumnezeu prin care vedem ce ne lipseşte pentru a învinge

Lepădarea este aceeiaşi chiar dacă o faci pe ascuns sau în gura mare – Petru şi ucenicii

Cînd nu ne pocăim la Cuvîntul lui Dumnezeu ne vom pocăi cu siguranţă al cîntatul cocoşului – boală, pierdere, suferinţă, criză, faliment

—Mă iubeşti Tu? – Fiecare cuvînt de blestem e rupt cu un cuvînt de binecuvîntare!!!

Pune preţ cînd Dumnezeu te reabilitează – nu s-a mai lepădat niciodată!!!

—A predicat – in Ierusalim, 44-49 in Babilon, Britania si Galia, Roma, anul 67- Nero – Via Apia la poarta Capena – Qvo vadis Domine? O vedenie cu Isus – ma duc la Roma sa mor cu fratii mei. 9 luni in inchisoarea mamertina. Intii au rastignit-o pe sotia lui: “Aduti aminte de Domnul!!!” Apoi rastigniti-ma cu capul in jos!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *