Parinti mari, Copii mari!

Autor: Barsan Ciprian

 PĂRINŢII MARI, COPII MARI !

Luca 1:5-25

Părinţii lui Ioan

1. Amândoi din aceiaş familie v. 5
– Dumnezeu doreşte să ne căsătorim În El
2. Amândoi erau neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu
– Există 3 categorii de oamenii :
• neprihăniţi în ochi lor ex. Farisei
• neprihăniţi în ochi altora ex. Farisei şi Carturari
• neprihăniţi în ochii lui Dumnezeu Ex. Oamenii marii v. 6
3. Amândoi păzeau:
• Toate poruncile v.7a
• Toate rânduielile v.7b

Copilul

1. Va fi mare înaintea Lui Dumnezeu v.15
– Există trei categorii de oamenii:
• mari în ochii lor
• mari în ochi oamenilor
• mari în ochi lui Dumnezeu
2. El le va descoperi păcatele, îi va aduce la pocăinţă şi la Dumnezeu
3. Va propovădui în puterea şi duhul lui Ilie
– Se va asemăna cu Ilie
• va fi plin de Duhul Sfânt bv.15
• va propovădui neprihănirea 3:7-14
• nu va face compromis pentru siguranţa lui 3: 19-2
4. Va întoarce inimile părinţilor spre copii
– Scopul lui Dumnezeu este reabilitarea familiei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *