Parinti, ce vad copiii?

Autor: Marian Condrat

Părinţi, ce văd  copiii?

Geneza 37:4 “Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi şi au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească.”

1. O viata de zi cu  zi sau un program de biserica

2 Timotei 3:10 “Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,”

2 Timotei 3:14 “Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat;”

2. O viata spirituala sau doar o rugaciune

Luca 11:1 “Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui.””

3. Un caracter sau doar o actiune

1 Corinteni 16:13 “Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă!”

4. Implinire sau doar cuvinte

Luca 15:31 – „Fiule”, i-a zis tatăl, „tu întotdeauna eşti cu mine şi tot ce am eu este al tău.” Nu a mai spus nimic!

5. Un timp potrivit sau doar ocazii pierdute

Eclesiastul 3:1 “Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.”

Proverbele 22:6 “Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. –”

6. Un model  sau doar o fotografie

Ioan 8:38 “Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.”

1 Imparati 22:52 “El a făcut ce este rău înaintea Domnului şi a umblat în calea tatălui său şi în calea mamei sale şi în calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască.”

2 Imparati 15:3 “El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, Amaţia.”

7. O zestre vesnica sau doar lucruri trecatoare

O credinta – Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta, Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine. ” – 2 Timotei 1:5

O relatie – Geneza 26:8 “Fiindcă şederea lui acolo se lungise, s-a întâmplat că Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevasta sa, Rebeca.”

 Un cuvint – Deuteronomul 6:7 “Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.”

 O binecuvintare – Numeri 6:23 “„Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi spune-le: „Aşa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le ziceţi:” Mc 10:16 – i-a luat in brate,  Gen 31:55 – Laban i-a sarutat…, Mt 19:15 – si-a pus miinile peste ei.

 Un Dumnezeu – Exodul 4:5 “„Iată”, a zis Domnul, „ce vei face ca să creadă că ţi S-a arătat Domnul Dumnezeul părinţilor lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *