Pacatul amestecului in treburile altuia

Autor: Ioan Bonaţ

PĂCATUL AMESTECULUI ÎN…TREBURILE ALTUIA

„Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş, sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia.” (1 Petru 4:15)

Amestecul în treburile altuia este un păcat pe care apostolul Petru îl pune alături de alte păcate pe care le considerăm deosebit de grave: uciderea şi hoţia.

A. CARE SUNT TREBURILE ALTUIA, ÎN CARE SǍ NU NE AMESTECǍM ?

I. NU TE AMESTECA ÎN SLUJIREA ALTUIA:

1. Nu acţiona în afara misiunii încredinţate ţie

„Unul din mulţime a zis lui Isus: „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.”
„Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?”
Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.””
(Luca 12:13-15)

2. Nu acţiona ca şi cum ai fi singurul cǎruia i s-a încredinţat o slujbǎ

„Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, – nu este pentru aceasta din trup?
Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?
Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.
Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup.”
(1 Corinteni 12:14-20)

„Nu ne întindem prea mult, ca şi când n-am fi ajuns până la voi, căci, în adevăr, până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos.
Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică, nu ne lăudăm cu ostenelile altuia; ci avem nădejdea că, dacă credinţa voastră creşte, va creşte şi câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră.
Aşa că vom putea propovădui Evanghelia şi în ţinuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata.”
(2 Corinteni 10:14-16)

3. Nu judeca lucrarea altuia, este treaba stăpânului

“Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuşi, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea”. (Romani 14:4)

“Petru s-a întors, şi a văzut venind după ei pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care, la cină, se rezemase pe pieptul lui Isus, şi zisese: „Doamne, cine este cel ce Te vinde?”
Petru s-a uitat la el, şi a zis lui Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?”
Isus i-a răspuns: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Tu vino după Mine!” (Ioan 21: 20 – 22)

II. NU TE AMESTECA ÎN INTIMITATEA ALTUIA:

III. NU TE AMESTECA ÎN NELEGIUIREA ALTUIA:

„Efraim se amestecă printre popoare, Efraim este o turtă, care n-a fost întoarsă.” (Osea 7:8)

1. Nu te amesteca în bârfa altuia

„Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci. –” (Proverbe 20:19)

2. Nu te amesteca în cearta altuia

„Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l priveşte, este ca unul care apucă un câine de urechi.” (Proverbe 26:17)

3. Nu te amesteca în răzvrătirea altuia

„Fiule, teme-te de Domnul şi de împăratul; şi să nu te amesteci cu cei neastâmpăraţi!” (Proverbe 24:21)

B. DE CE SA NU TE AMESTECI ?

1. pentru a-ţi putea îndeplini misiunea încredinţată ţie

2. pentru a nu stârni conflicte

3. pentru a trăi liniştit

„Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi, … ” (1 Tesaloniceni 4:11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *