Otniel – Leul lui Dumnezeu

Autor: Florin Forgaci

OTNIEL – LEUL LUI DUMNEZEU

Jud. 3:1-11

– Din cauza neascultării Israeliţii trebuiau să locuiască împreună cu popoarele pe care trebuiau să le nimicească.

– „să pună la încercare”- idolii păgâni erau teste.

– noua generaţie avea de învăţat lupta.

– ei mai degrabă s-au aliat decât să lupte.

EXISTĂ TENDINŢA SA TE IMPRIETENEŞTI CU PĂCATUL, NU SA LUPŢI CU EL.

I. COMPROMISUL LUI ISRAEL. 5-7

A. LEGĂTURILE CU CANAANIŢII. VS5

– au locuit-trebuiua nimiciţi- dar îi aveau ca vecini. Dumnezeu îi dorea separaţi. Vezi Deut 7:6-11.

– 2. Cor 6:17

– Tit 2:14

– noi locuim cu ei dar nu avem legături spirituale. Ei sunt cetăţeni aici – noi în cer, ei locuiesc aici-noi străini şi călători.

B. CASATORIILE CU CANAANIŢII. 6A.

– era strict interzis, neascultare pură.

– şi-au pierdut identitatea-integritatea-unicitatea.

– apropierea de lume face să copiem păcatele lor. Compania în care eşti determină apropierea ta de Domnul.

1.Cor 15:33

– interacţionăm dar trebuie să păstrăm distanţa spirituală.

C. IDOLATRIE CU CANAANIŢII 6B,7B.

– de la căsătorie pas mic la idolatrie.

– poporul răscumpărat slujea la o multime de zei morţi.

– slujirea aceasta însemna şi degradare sexuală.

– sunt şi azi mii de idoli.

D. INDIFERENŢA CU CANAANIŢII.7B

-„au uitat”,-au ignorat.

-şi astăzi uităm de Dumnezeu.

II. PEDEAPSA LUI ISRAEL. VS 8.

A. MANIA LUI DUMNEZEU

– a urât păcatul lor.

– Apoc. 3:19

– 1 Cor. 11:32

B. FURIA LUI DUMNEZEU.

– „vânduţi”-în mâinile unui rege păgân.

– Israel sa vândut la păgânism-Dumnezeu le-a dat ceea ce-si doreau.

– Cusan-Riseataim – „de două ori rău şi negru”.

Galateni 6:7-8

– 8 ani de sclavie, ce preţ vrei să plăteşti.

III. CAMPIONUL LUI  ISRAEL.

A. RECOMANDĂRILE LUI OTNIEL.

– fiul lui Chenaz-nepotul lui Caleb,om de curaj, şi-a câştigat soţia prin curaj.

– nu era tânăr, în jur de 75 de ani.

– Domnul te foloseşte la orice vârstă.

B. COMPANIA LUI OTNIEL.

– „Duhul Domnului o fost peste el.”

– nu putea elibera prin puterea lui.

– nu Otniel ci Domnul.

C. CUCERIREA LUI OTNIEL.

– eliberare din sclavie şi rege păgân.

– judecător 40 de ani.-binecuvântare mai lungă ca pedeapsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *