Oameni cu credinte false

Autor: Marian Condrat

OAMENI CU CREDINŢE FALSE

Luca 24:13 – 27

1. Oameni care cred că o formă liturgică le rezolvă problema:

2 Împăraţi 5:11 – Naaman s’a mîniat, şi a plecat, zicînd: “Eu credeam că va ieşi la mine, se va înfăţişa el însuş, va chema Numele Domnului, Dumnezeului lui, îşi va duce mîna pe locul rănii, şi va vindeca lepra.

2. Oameni care cred că aparenţele le oferă explicaţia:

Isaia 53:4 – Totuş, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit.

3. Oameni care cred că alţii le păzesc familia:

Luca 2:44 – Au crezut că este cu tovarăşii lor de călătorie, şi au mers cale de o zi, şi L-au căutat printre rudele şi cunoscuţii lor.

4. Oameni care cred că orice zvon e răspunsul: 

Ioan 20:8, 9Atunci celalt ucenic, care ajunsese cel dintîi la mormînt, a intrat şi el; şi a văzut, şi a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învieze din morţi.

5. Oameni care cred că oamenii pot împlini nevoia:

Ioan 20 :15 -„Femeie“, i-a zis Isus, „de ce plîngi? Pe cine cauţi?“ Ea a crezut că este grădinarul, şi I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.“

6. Oameni care cred că banii rezolvă totul:

Fapte 8:20Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentrucă ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!

7. Oameni care cred că faptele dau mîntuire:

Fapte 26:9Şi eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva Numelui lui Isus din Nazaret,

8. Oameni care cred Evanghelia rezolvă orice problemă – adevarata credinta:

1 Cor 15:1-4 – Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas, şi prin care sînteţi mîntuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *