O privire asupra sărbătorii de Rusalii

Text: Faptele Apostolilor 1:8
Introducere: În vieţile boastre sunt momente pe care le aşptăm cu foarte mare dorinţă, şi te bucuri foarte mult când acel moment se realizează. Un astfel de momnet au aştptat şi ucenicii, un moment pe care Domnul Isu li-l promisese.

I. Era un moment aşteptat.
– aşteptarea acestui moment era cauzat de promisiunea pe care Isus a făcut-o –
F.A 1:4, Ioan 14:26, Ioan 16:7
Importanţa acestui moment.
– oferă bunăastare sufletului
– continuă lucrarea lui Cristos Ioan 16:14
– oferă călăuzire sigură înspre adevăr -v13
II. Întâmpinarea acestui moment
– întâmpinarea s-a făcut prin supunere – F.A 1:4-5
– în părtăşie
– rugăciunea este elementul care a întărit părtăşia v-14. Rugăciunea ne descoperă perseverenţa cu care ucenicii se raportau faţă de acest moment
– nu prin neînţelegeri – F.A. 2:1
III. Efectele acestui moment
– o umplere cu Duhul Sfânt – în inimile lor a fost un locîn care Duhul sfânt a început să locuiască
– dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre – Rom5:5
– s-a început propovăduirea Evanghelia oamenilor
o Petru acum ne s-a mai temut, ci a avut îndrăzneală în a propovădui Evanghelia pocăinţei
Încheiere: Te provoc la a te întreba dacă umplerea cu Duhul Sfânt este ceva real pentru tine? Te ruşinezi? Gândeşte-te la acest lucru.
© Tecsa Beniamin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *