Nu judecati

Matei 7: 1-6

Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau, cum poţi zice fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău”, şi, când colo, tu ai o bârnă în al tău?… Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi să se întoarcă să vă rupă. (Matei 7:1-6)

Subiectul principal abordat de către Domnul Isus în acest pasaj este judecata dreaptă şi cea nedreaptă, accentul fiind pus pe judecata nedreaptă. De obicei oamenii iau doar prima propoziţie din acest paragraf biblic şi o folosesc pentru a argumenta că orice judecată este categoric interzisă de Dumnezeu. Dar nu este aşa. Pasajul întreg ne arată că Dumnezeu ne va judeca după felul cum noi judecăm şi El vrea să fim drepţi în judecăţile noastre. Un om drept va judeca mai întâi lucrurile din viaţa sa şi caracterul său care nu se potrivesc cu dreptatea, şi doar apoi va judeca pe alţii cu scopul să-i ajute şi nu ca să-i condamne. Exemplul cu paiul şi bârna, arată bine că scopul judecăţii este să-l ajuţi pe om să depăşească sau să se elibereze de neajunsurile din caracterul său. Un om făţarnic însă, nu se va judeca pe sine ci va închide ochii la marile lui neajunsuri şi nelegiuiri pe care le comite, dar va judeca lucrurile mici din caracterele şi vieţile altora. Versetul următor continue acelaşi gând şi cel numit făţarnic, în continuare este numit şi porc şi câine, pentru că el foloseşte judecata, un lucru sfânt, pentru a-i călca în picioare pe alţii şi pentru ai rupe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *