Nevoia de a fi acceptat

 Rom.15:1-7

Omul se naste cu multe nevoi pe care se straduieste sa le implineasca:

-intelectual (citire, informatie, istorie)

-emotional (de manifestare a bucuriei;  de descarcare emotionala prin plans; de a fi apreciat; de iubire)

-spiritual ((nevoia de relatie; comunicare; partasie; marturisire; impartasire)

1 Lupta pt acceptare

Exemple:

-sistemul social in care crestem ne da impresia ca vom fi acceptati daca suntem cineva (economic, intellectual)

-copiii se lupta pt a fi acceptati (prezinta desenele; notele bune; arata harnicie la bucatarie)

– cand ne-am casatorit ne-am dorit sa fim acceptati de socrii (fam. saraca; alta limba; religie)

Romani 15:7 Aşa dar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v’a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Pavel bisericii din Roma ii cere sa raspunda la aceasta nevoie legitima a omului de acceptare si apartenenta

2 Acceptarea implica renuntare

-daca vrei sa traiesti independent, separat de frati sau de D atunci vei fi condamnat la singuratate

2 feluri de renuntare a unor oameni pt a fi acceptati

1 renuntare la principii; compromisul moral  de dragul de a fi acceptat (glume proaste; gasca la sc.)

Pv.1:10 Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa cîştigat de ei!11 Dacă-ţi vor zice:

„Vino cu noi! Haidem să întindem curse ca să vărsăm sînge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat; 12 haidem să-i înghiţim de vii, ca locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se pogoară în groapă; 13 vom găsi tot felul de lucruri scumpe,şi ne vom umplea casele cu pradă; 14 vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!“ –15 fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor! 16 Căci picioarele lor aleargă la rău, şi se grăbesc să verse sînge.

2 renuntare la lucrurile care deranjeaza pe ceilalti (cadru moral – laudarosia; vorbeste numai el)

Iac.3:2 Toţi greşim în multe feluri. 5 Tot aşa şi limba, este un mic mădular, şi se făleşte cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde! 6 Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre, care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, cînd este aprinsă de focul gheenei. 7Toate soiurile de fiare, de păsări, de tîrîtoare, de vieţuitoare de mare se îmblînzesc, şi au fost îmblînzite de neamul omenesc, 8 dar limba niciun om n’o poate îmblînzi. Ea este un rău, care nu se poate înfrîna, este plină de o otravă de moarte. 9 Cu ea binecuvîntăm pe Domnul, şi Tatăl nostru, şi tot cu ea blestemăm pe oameni cari sînt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu.10 Din aceeaş gură iese şi binecuvîntarea şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei!
11 Oare din aceeaş vînă a izvorului ţîşneşte şi apă dulce şi apă amară?

-Sfatul lui Petru, pt a fi acceptat de D  1 Pet.2:1-5   1 Lepădaţi dar orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; 2 şi, ca nişte prunci născuţi de curînd, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentruca prin el să creşteţi spre mîntuire, 3 dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul. 4Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 5 Şi voi, ca nişte pietre vii, sînteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfîntă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos

Din dorinta de a fi acceptat omul asteapta confirmarea celor din jur in tot ceea ce face.

3 Suntem acceptati de D pt ca suntem copiii Sai

-Ioan 1:12,13  12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13 născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu

-o data ce ne-am nascut suntem fiii unui tata; daca te-ar fi dat afara din casa; cearta; fara legatura; asta nu inseamna ca nu ai ramas fiul tatalui tau – exista o legatura de sange

 Legatura prin sange cu Isus

 18 căci ştiţi că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi dela părinţii voştri, 19 ci cu sîngele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană  – omul alege daca sa devina sau nu fiul lui Isus

-aceasta calitate de copil a lui D aduce siguranta noastra in Isus

4 Secretul pt a intelege ce este siguranta este sa privesti la vesnicie si nu la relatii trecatoare

-unde sa cauti siguranta? tara fara cutremure; fara razboaie; fara atei; castig bun

-Lu.12:15  15 Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.“

-1Tim.6:  6 Negreşit, evlavia (temator; dedicat) însoţită de mulţămire este un mare cîştig. 7 Căci noi n’am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. 8 Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns

-oamenii cauta siguranta in relatii trecatoare (fratii sunt darurile lui D; prietenii sunt alegerile noastre)

-Gal.1:10 modelul Pavel  10 Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n’aş fi robul lui Hristos.

Ier.17:5 „Aşa vorbeşte Domnul: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijineşte pe un muritor şi îşi abate inima dela Domnul!

 

Daniel Corjuc , Maranata Udine 16.08.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *