Naum 1:7

1. Caracterul lui Dumnezeu
– Domnul este bun – v. 7a

2. Poziţia lui Dumnezeu faţă de copiii Săi
– El este un loc de scăpare – v. 7b
– Psalmul 91:1-2

3. Timpul preocupării lui Dumnezeu pentru copiii Săi
– În vremea necazului – v. 7c

4. Alegerea exclusivă pe care o face Dumnezeu
– Pentru cei ce se încred în El – v. 7f
– Psalmul 91:1-2

5. Mângâierea pe care o oferă Dumnezeu copiilor Săi
– Dumnezeu cunoaşte personal pe cei ce se încred în El – v. 7d
– 2Timotei 2:19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *