Masa de dragoste 2013 / 2014

Vă spun tuturor din inimă „bine ați venit”. Și m-am gândit că dacă voi veniți în acest loc ca să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu, de un an sau de zece ani, de doi ani sau de douăzeci de ani, de trei ani sau de treizeci de ani, de patru sau de patruzeci de ani, de cinci sau de cincizeci de ani – vă rog să vă simțiți bine, să vă simțiți ca acasă. Toți să știe că noi, ca Trup al Domnului, ca Biserică a Dumnezeului celui viu, putem să și mâncăm și să bem împreună; și o vom și face.

Dar ceea ce m-a întristat foarte mult este faptul că există doar două versete care vorbesc despre a mânca în comun: 1 Corinteni 11 și apoi în epistola lui Iuda este vorba despre mesele de dragoste. În ambele locuri ni se descoperă cele mai rele abuzuri din bisericile locale. Când eu am citit aceste două versete, am avut o singură dorință: „Iubite Domn, fie ca acest lucru să aparțină trecutului și dăruiește har ca în mijlocul nostru ceea ce este scris, de exemplu, în 1 Corinteni 11:19: „căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni”…[să fie de domeniul trecutului]. Cine vrea să judece aceasta: cine este bun? Când am citit acest lucru am spus: „Iubite Domn, timpul acesta a trecut. Noi nu mai avem nevoie de partide, avem nevoie de unitatea în Duh”. Acasă poate să decidă fiecare pentru sine. Cine dorește să construiască o casă, poate să fie el personal un arhitect, poate să planifice cum dorește să aibă casă. Adresat tuturor tinerilor: aceluia care dorește să se căsătorească, Domnul să-i dăruiască soția potrivită, iar femeii, soțul potrivit. Privit din punct de vedere pământesc, Dumnezeu ne-a dăruit har ca noi să putem lua decizii personale înaintea Domnului. Dar în domeniul duhovnicesc, dacă plecăm de la perspectiva că Biserica, la sfârșit, trebuie să fie Trupul Domnului, locuința lui Dumnezeu prin Duhul, ca Domnul să se poată descoperi cu adevărat, atunci noi Îl vom ruga pe Dumnezeu ca ceea ce s-a întâmplat atunci în biserica din Corint, să nu se repete cu noi. Pur și simplu suntem mulțumitori că nu a fost doar biserica din Corint; a fost biserica din Efes, au fost biserici pentru care Domnul a putut exprima o laudă.

Deci, vă rog să o luăm la inimă: timpul este atât de înaintat încât trebuie să devenim cu adevărat un duh și un suflet – și avem dreptul să fim! Și de data aceasta, cina aceasta să exprime faptul că suntem o mare familie și că nouă Domnul ne-a dăruit har și ne va dărui har în viitor.

În versetul 3 din Iuda este spus: „Prea iubiților, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința, care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna”. Apoi, următorul verset: „Căci s-au strecurat printre voi unii oameni…”. Dacă citești mai departe, te doare inima și apoi, până la vers. 12: „Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea, niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de doua ori morți, dezrădăcinați…”.

Vă mai spun o dată: pe mine m-a întristat atât de mult în inima mea, în legătură cu mesele comune, în legătură cu masa de dragoste, că Pavel și apoi și Iuda… Aici este cuvântul de început: „Iuda, rob al lui Isus Hristos” – vers. 1 și apoi în legătură cu masa de dragoste, cu masa comună, să fie exprimată această mare mustrare… Să vă spun sincer a doua și a treia oară: pe mine mă întristează acest lucru până în adâncul adâncului. Și eu o spun prin credință: aceasta aparține trecutului. Nu mai este timp pentru duh de partidă, nu mai este timp pentru învățături sau căi deosebite. Mai este timp doar ca să devenim un duh și un suflet și împreună să-i stăm la dispoziție Domnului pentru ca El să poată binecuvânta.

Vă rog să mă iertați că am găsit doar astfel de versete, două, despre a mânca în comun și despre masa de dragoste. Doar pe acestea le-am găsit în Biblie. Și acum să fie luată decizia, din inimă: „Iubite Domn, nu cu mine! Eu Îți aparțin Ție, eu aparțin Bisericii, eu sunt o parte din ceea ce faci Tu în prezent”. Și să mai spunem și acest gând: noi toți care ținem astăzi aici această masă de dragoste, dorim să avem parte de marea Cină a lui Dumnezeu, împreună cu Avraam, Isaac și Iacov. De aceea este pur și simplu necesar să ținem tare la unitatea în Duh, cu orice preț. Să nu permitem niciun deranj, ci să fim un duh și un suflet și să-I slujim Domnului în diferitele sarcini și domenii. Aceasta este o lecție pentru noi toți care ne punem la inimă și spunem pur și simplu: „Iubite Domn, aceasta aparține trecutului, venirea Ta este aproape și noi suntem pregătiți să pășim împreună pe această cale pe care ne-a arătat-o Domnul și, pe care, prin har, ne-a călăuzit până astăzi, până când vom vedea ceea ce am crezut.

Dați-mi voie să subliniez acest verset 3: „Prea iubiților, … să luptați pentru credința, care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna”. Și noi avem dreptul, prin convingere, conform adevărului, să spunem: Domnul Dumnezeu ne-a dăruit har, ne-a dăruit credința despre care vorbește El Însuși și a făcut unitatea între noi astfel încât noi, împreună, prin credință, să putem propăși.

Haideți să cântăm cântarea: Tată, Ție Îți mulțumim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *