Mărturia unui om care a găsit pacea

II Imparati 5:1-19

       1. Starea lui Naaman v. 1-8

1. învingător şi totuşi înfrânt

2. preţuit şi totuşi despărţit

3. dezamăgit şi totuşi cu speranţă

      2. Salvarea lui Naaman v.9-14

1. nu se realizează conform părerilor lui

2. este posibilă în urma unei decizii personale

      3. Schimbarea lui Naaman v. 15-19

1. dovedită în gândire

-Dumnezeu este unic

-Dumnezeu poate ierta

-Dumnezeu are prioritate

2. dovedită în atitudine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *