Lupta cu pacatele repetate din viata noastra

Pv:24:16

 Căci cel neprihănit de şapte ori cade, şi se ridică, dar cei răi se prăbuşesc în nenorocire.

                        De unde stiu daca sunt robit de pacat sau  doar in razboi?

-declaratia apostolului Pavel

Rom.7:14-25 18 Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n’am puterea să-l fac.
19 Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac!
23 dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. 24 O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? … 25 Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!

-crestinul in lupta cu pacatul, pierde si castiga batalii, insa razboiul este castigat de Isus la cruce

1 Dupa savarsirea pacatului daca nu exista suferinta, intristare de moarte, daca nu exista sentiment de scarba fata de tine (eul),  daca nu este parere de rau, dorinta de a nu mai face,  atunci poate intram in 1Ioan.3: 8-10

8 Cine păcătuieşte, este dela diavolul, 9 Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentrucă sămînţa Lui rămîne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este dela Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.

-Daca exista o constiinta linistita si urmeaza sa-ti continui ziua linistit fara sa suferi s-au sa ai remuscari, dimpotriva esti mandru de ce ai realizat

-Ai dat consintamantul pacatului, esti de acord cu el, sufletul tau i-a dat acordul, iti aduce placere, atunci esti robit.

Rom.1:28-32 28 Fiindcă n’au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.29 Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sînt şoptitori, 30 bîrfitori, urîtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, 31 fără pricepere, călcători de cuvînt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. 32 Şi, măcar că ştiu hotărîrea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sînt vrednici de moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.

2 Daca ne razboim in fiecare zi cu pacatul si-l recunoastem ca cel mai mare dusman al nostru, daca ne ridicam atunci cand suntem invinsi, (rugaciune si Cuvant) atunci pacatul nu ne robeste viata

-Fil.4:13 Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

                   Cum pot sa biruiesc pacatul – devenit obisnuinta sau repetare?

           Ev.12:4  Voi nu v’aţi împotrivit încă pînă la sînge, în lupta împotriva păcatului

 

1 Primul lucru pe care trebuie sa-l intelegem este ca radacina raului se afla in firea pamanteasca

-Iacov.1:14 Ci fiecare este ispitit, cînd este atras de pofta lui însuş şi momit. , fiecare atac al poftei isi gaseste sursa in fire, in tine, asta ne demonstreaza ca noi traim in natura umana pacatoasa de care Isus a inceput sa ne separe Gal.5:17 Căci firea pămîntească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pămînteşti: sînt lucruri protivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

Gal.5:19 faptele firii si roada Duhului 19 Şi faptele firii pămînteşti sînt cunoscute, şi sînt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrînarea, 20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mîniile, neînţelegerile, desbinările, certurile de partide, 21 pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 23 blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. 24 Cei ce sînt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pămîntească împreună cu patimile şi poftele      

 

2 Trebuie sa recunoastem slabiciunile noastre;   pt ca noi ne cunoastem

-omul care nu si-a pus intrebarea niciodata oare ce zic oamenii despre mine , acela nu vrea sa se schimbe

-Agur spune cu umilinta  in Pv.30:8,9 nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pînea care-mi trebuie. 9 Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine, şi să zic: „Cine este Domnul?“ Sau ca nu cumva în sărăcie, să fur, şi să iau în deşert Numele Dumnezeului Meu.

-Petru nu vrea sa recunoasca ca e slab Mat.26:33 Petru a luat cuvîntul, şi I-a zis: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.“

 

3 Trebuie sa evitam ocaziile favorabile firii pamantesti, ca doar ne cunoastem  slabiciunile

-ne-am nascut cu inclinatii negative;   zgarciti, invidiosi, lacomi, tupeisti, laudarosi etc.

-am crescut intr-o familie sau tara unde am fost aducati gresit (ex. nu erai considerat barbat adevarat daca nu iti bateai nevasta; crita de beat)

Exemple

-daca ai probleme cu tv, nu  ti-l baga in camera;

-daca sti ca ai probleme cu supunerea nu accepta nici o responsabilitate in biserica

-daca ai probleme cu bautura sau mancarea Pv.23:20,21 20 Nu fi printre ceice beau vin,
nici printre ceice se îmbuibează cu carne.
21 Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc,
şi aţipirea te face să porţi zdrenţe.

-daca ai probleme cu barfa evita persoanele care au aceleasi slabiciuni Pv.20:19Cine umblă cu bîrfeli dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţinea gura să nu te amesteci.

-Iuda , slabiciunea banilor Ioan.12:5,6   5 „De ce nu s’a vîndut acest mir cu trei sute de lei, şi să se fi dat săracilor?“6 Zicea lucrul acesta nu pentrucă purta grijă de săraci, ci pentrucă era un hoţ, şi, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea.

1Cor.10:14 De aceea, prea iubiţii mei, fugiţi de închinarea la idoli.

-1Cor.6:18 Fugiţi de curvie

-nu poti da vina pe temperament, asa sunt eu cand ne intalnim cu Isus temperamentul vine smerit

 

4 Trebuie sa inlocuiesc obiceiurile rele cu cele bune, timpul oferit firii cu un timp benefic spiritual sau chiar literal

-Mat.12:43  Duhul necurat, cînd a ieşit dintr’un om, umblă prin locuri fără apă, căutînd odihnă, şi n’o găseşte.44 Atunci zice: „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit. Şi, cînd vine în ea, o găseşte goală, măturată şi împodobită. 45Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decît el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decît cea dintîi.

-2Petru.2:20 În adevăr, dacă, dupăce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăş şi sînt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decît cea dintîi.21 Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decît, dupăce au cunoscut-o, să se întoarcă dela porunca sfîntă, care le fusese dată.22 Cu ei s’a întîmplat ce spune zicala adevărată: „Cînele s’a întors la ce vărsase“, şi „scroafa spălată s’a întors să se tăvălească iarăş în mocirlă.“

 

5 Practica marturisirea

-Iacov.5:16 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

 

 

Daniel Corjuc   Udine  02.11.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *