LUCRURI CE NU TREBUIE SǍ FIE ÎNTRE FRAŢI

LUCRURI CE NU TREBUIE SǍ FIE ÎNTRE FRAŢI

„Avram a zis lui Lot: „Te rog, să nu fie ceartă între mine şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi.” (Geneza 13:8)

IATǍ DOAR CATEVA DINTRE LUCRURILE CE NU TREBUIE SǍ FIE ÎNTRE FRAŢI, ADICǍ ÎNTRE CEI CREDINCIOŞI:

1. CERTURI

-pe Lot nu l-a deranjat cearta pǎzitorilor de vite

„Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.” (Iacov 3:14-16)

• Cearta ne afecteazǎ închinarea

„Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.” (Matei 5:23-24)

• Cearta ne afecteazǎ lucrarea

„Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă…” (Filipeni 2:3)

• Cearta ne compromite în ochii oamenilor

„S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniţii şi feresiţii locuiau atunci în ţară.” (Geneza 13:7)

2. INVIDIA SAU PIZMA

-probabil Lot îl invidia pe Avram pentru cǎ era mai bogat (Geneza 13: 2 şi 5)

Invidia – sentiment de pǎrere de rǎu, provocat de succesele, de calitǎţile, de situaţia bunǎ a altuia.
„Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.” (Romani 12:15)
„Un om pizmaş se grăbeşte să se îmbogăţească, şi nu ştie că lipsa va veni peste el. –” (Proverbe 28:22)
„Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă;” (Romani 13:13)
„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte…” (1 Corinteni 13:4)

3. LǍCOMIA

-LOT a fost un lacom (Geneza 13 :10)

„Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.” (Efeseni 5:3)
• Lǎcomia este închinare la idoli

„De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.” (Coloseni 3:5)

• Lǎcomia genereazǎ nemulţumire

Pentru a fi mulţumit lacomul are nevoie de « puţin mai mult ».
„Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece.” (Exodul 18:21)

• Lǎcomia este generatoare de nelegiuire

„Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta…..” Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!” (Faptele apostolilor 8:18-20)

4. EGOISMUL

-LOT a fost egoist când a ales toatǎ câmpia Iordanului (Geneza 13: 11)

Egoismul – trǎsǎturǎ moralǎ care constǎ în punerea intereselor personale mai presus de cele obşteşti.
„Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.” (Filipeni 2:4)
Egoismul te face nefericit (Studiu realizat de Universitatea H).
„În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.”” (Faptele apostolilor 20:35)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *