Locul unde nu e locul tau

Autor: Marian Condrat

Cînd vorbim de vremurile sfîrşitului: Lepădarea de credinţă, Apariţia lui Anticrist, Semnul Fiarei, Răpirea, Necazul cel mare, Armaghedon, Împărăţia de 1000 de ani, Ultima revoltă, Judecata de la tronul Alb, VeşniciaLumea caracterizată de globalizare, ecumenism, ateism şi misticism,(spiritism), materialism, păcat şi imoralitate.Biserica caracterizată de slăbirea dragostei, mulţumire de sine, lupte fracticide, somn spiritual, lepădare de credinţă, invăţături false, viaţă firească.

Locul unde nu e locul tău – 2 Timotei 3:1-5

Mt. 24:4 – băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva!!!

· USA – Majoritatea tinerilor intre 18 – 30 de ani nu merg la biserica!!!!

· În anii 2000 – 3700 de biserici s-au închis pe an

· Jumătate din biserici nu au adăugat nici un membru anul trecut!

· 1,400 de pastori părăsesc lucrarea în fiecare lună

· Doar 15% din biserici cresc şi doar 2.2% din biserici cresc cu noi convertiţi!

· 17.7% din populaţie, merg la biserică săptămînal

· Marea Britanie (UK) – 100,000 au semnat certificate de dez-botezare, renuntînd la creştinism

· Italia – 2000 pe lună completează certificatele de dez-botezare. 25 Oct. – ziua naţională a dezbotezării!

· Olanda – un sfert din biserici s-au închis în ultimii 10 ani. Bisericii au fost transformate în librării, centre de sănătate, restaurante sau moschei!!!

1. Locul unde curiozitatea înlocuieşte prioritatea:

· De 61 de ori s-a oferit o dată a venirii lui Isus!!!

· FA 1:7,8 – nu-i treaba voastră să ştiţi…

· Ex: Simeon şi Ana aşteptau slujind

· 2 Cor. 3:6 – care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legămînt nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa.

· Mc 1:22 – îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii

· FA 4:29 – dă putere robilor tăi…

· 1 Tes 1:5 – În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfînt şi cu o mare îndrăsneală.

· Avînd o formă de evlavie dar tăgăduindu-I puterea

· De ce cunoaştem aşa de multe şi trăim aşa de puţin?

2. Locul unde divertismentul înlocuieşte bucuria Duhului:

· Iubitori mai mult de plăceri decît de Dumnezeu

· 2Petru 2:13 – Fericirea lor e să trăiască în plăceri

· Gal. 5:16 – Zic dar: umblaţi cîrmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pămînteşti.

· Sfinţire

3. Locul unde gădilitul urechii a înlocuit învăţătura sănătoasă:

· 2 Tim 4: 3, 4 – Căci va veni vremea cînd oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gîdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea dela adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.

· 1 Tim 4: 1 – Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,

· O evanghelie diluată – fără pocăinţă, fără judecată, easy way nu e evanghelie

· O evanghelie de mîna a doua – pe vremea noastră!!!

· Oferă copiilor tăi anturajul să experimenteze ce ai experimentat tu!!!

4. Locul unde turnul de veghere e înlocuit de leagănul somnului morţii:

· Habacuc 2:1 – m-am dus la locul meu de strajă şi stăteam pe turn ca să veghez şi să văd ce are să-mi spună Domnul…

· Luca 21:36 – Vegheaţi tot timpul şi rugaţi-vă ca să aveţi putere…

· Vegheaţi – fiţi atenţi, păziţi-vă, fiţi gata, nu dormiţi

· Dacă trăieşti în păcat şi te simţi bine ceva e wrong cu tine!

5. Locul unde acceptul intelectual a înlocuit puterea credinţei

· Luca 18:8 – dar cînd va veni Fiul Omului va găsi El credinţă pe pămînt?

· Strategia diavolului este să te lase fără credinţă

· Luca 8:12 – nu cumva să creadă şi să fie mîntuiţi

· Luca 8:13 – cred pînă la o vreme cînd vine ispita

· Nu poţi ierta – Luca 17:4 – iartă-l şi v. 5 – măreşte-ne credinţa!

· Nu te poţi ruga – Luca 18:1

· Nu poţi face lucrările lui Dumnezeu – Ioan 6:28

· Nu ai semnele – Mc. 16:17

· Cuvîntul nu-ţi foloseşte la nimic – Evrei 4:2

· Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor cuvîntul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentrucă n-a găsit credinţă la ceice l-au auzit.

· Dacă Isus ţi-ar spune facă-se după credinţa ta o să se întîmple ceva?

· Crezi că vine sau crezi că mai ai timp? Te pregăteşti?

6. Locul unde durerea remuşcării va înlocui bucuria harului:

· Dacă nu eşti pregătit ce contează cînd crezi că vine Domnul?

· Adevărul din viaţa ta numai adevărul lui Dumnezeu îl poate schimba!

· Dumnezeu va fi glorificat fie prin suferinţa ta fie prin mîntuirea ta

· El nu iubeşte succesul tău ci pe tine

· El stă lîngă tine şi te vede în locul unde nu e locul tău

· Dacă nu-l laşi pe El să te ajute atunci cine?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *