Lecția 28 și 29. Hula

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Hula reprezintă ocară, injurie, ponegrire, calomnie, blasfemie, batjocură, insultă, luare în râs, bătaie de joc (II Petru 3:3)

2.Termeni biblici: hulă, batjocură, obrăznicie, defăimare, glume proaste, cuvinte stricate, vorbe ruşinoase, blesteme (Marcu 7:22;Romani 1:29-31; Efeseni 5:3-5; II Timotei 3:2-5).

 

 1. PREZENTARE (Iuda 15)
 2. Forme de manifestare (în şoaptă – Ioan 7:12; Iov 4:16 ; blesteme – Luca 22:63‑65):
 3. În relaţia cu oamenii:
 4. a) superiori (Exodul 22:28) şi pentru părinţi (Marcu 7:6)
 5. b) semeni (Psalmul 15;35; 55:12-14; Matei 5:22)
 6. c) inferiori (Proverbe 14:31)
 7. În relaţia cu Dumnezeu, lucrurile sfinte (Exodul 20:7; Iacov 2:7; Galateni 6:7)
 8. În relaţia cu Satan, spiritele rele (II Petru 2:10; Iuda 9)
 9. Cauze (ispita de a huli)
 10. Stări de păcate:
 11. a) mândria (Proverbe 21:24)
 12. b) beţia (Proverbe 20:1)
 13. c) nebunia (Proverbe 1:22; Apocalipsa 16:9)
 14. Stări de ispită, încercare (Isaia 8:21; Proverbe 30:8; Iov 36:18)
 15. Păcatul cu voia, cea mai mare hulă (Numeri 15:30; Matei 12:31; Evrei 10:26-29; I Ioan 5:16)
 16. Efecte
 17. Provoacă alte păcate, cearta (Proverbe 22:10)
 18. Nu permit pocăinţa (Proverbe 9:7; 13:1; 15:12)
 19. Este hulit Numele Domnului (Romani 2:24; II Samuel 12:14; I Petru 2:12)
 20. Atrag pedeapsa divină (Exodul 20:7)

 

 1. ELIMINARE („Binecuvântaţi şi nu blestemaţi!” – Romani 12:14)
 2. Din viata personală (nu fi un vas de ocară! – Romani 9:21; II Timotei 2:20)
 3. Eliberarea inimii, gândirii (Psalmul 62:4; Eclesiastul 10:20; Marcu 7:22)
 4. Eliminarea totală (Exodul 20:7; Isaia 58:7; Efeseni 4:29; 5:3-4; Coloseni 3:8)
 5. Din colectivitate (din familie, biserică, societate)
 6. Nu întoarce ocară pentru ocară (I Petru 2:19,23; 3:9)
 7. Nu accepta compania lor (Proverbe 22:10)
 8. Prin disciplinare (Proverbe 19:29; 21:11)
 9. Din Univers
 10. Pedepsire, răsplătire la fel (Psalmul 2:4; Proverbe 3:34; Ieremia 24:9)
 11. Nimicire veşnică – moartea a doua (Romani 1:32)
 12. Pozitia creştinului in faţa batjocurii
 13. Acceptare (I Petru 4:14)

2.Suferinţă (Evrei 13:13; Faptele Apostolilor 5:41)

 1. Rugăciune (Luca 6:28)

Eşti cel ce faci ocara, sau cel ce o suferi? (II Corinteni 7:12)

 

III. EXEMPLE BIBLICE

 1. Vechiul Testament
 2. Agar – um model rău pentru copii (Genesa 16:4-5)
 3. Fiul din tabără – o vinovăţie gravă (Leviticul 24:11,14,23)
 4. Core, Datan, Abiram – păcatul ce aduce moartea prematură (Numeri 16:30,11)
 5. Gaal fiul lui Ebed – o batjocură ce şi-a primit osânda (Judecători 9:27-28)
 6. Amoniţii – o batjocură şi o mare osândă (I Samuel 11:2)
 7. Goliat – omul mândru şi bajocoritor (I Samuel 17:10,25,36,45; II Samuel 21:21)
 8. Mical – femeia dispreţuitoare (II Samuel 6:20-23)
 9. Şimei – omul ce n-a putut să tacă (II Samuel 16:7-8)
 10. Copiii din Betel – copii pedepsiţi pe loc pentru batjocură (II Împăraţi 2:23)
 11. Sanherib – pedeapsa de a huli pe Domnul şi poporul Lui (II Împăraţi 19:22)
 12. Tobia – batjocura celor răi (Neemia 4:3-4)
 13. Soţia lui Iov – batjocura în moment de ispită (Iov 2:5,9)
 14. Prietenii lui Iov – botjocura celor ce nu înţeleg (Iov 19:3)
 15. Noul Testament
 16. Iudeii – batjocura celor răi împotriva credincioşilor (Faptele Apostolilor 13:45; Apocalipsa 2:9)
 17. Fiara – batjocura Diavolului şi a slujitorilor lui (Daniel 7:25; Apocalipsa 13:6)

 

ÎNCHEIERE

 1. Dacă eşti sau ai fost batjocoritor (Faptele Apostolilor 26:11; I Timotei 1:13), dacă ai stat pe scaunul din Psalmul 1:1, ieşi afară şi suferă ocara (Evrei 13:13)
 2. Dacă rabzi ocara, pe nedrept (Moise: Evrei 11:26), te aşteaptă cinstea (Isaia 61:7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *