Lecția 28. Familia în planul lui Dumnezeu

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Părinţii: Zebedei şi Salome
 2. Copii: Iacov şi Ioan – ucenici a lui Isus (Matei 10:2; Marcu 3:7)

 

 1. PĂRINŢII
 2. Zebedei
 3. Un soţ şi tată fără cuvinte dar cu nume – este menţionat de cel puţin de şapte ori (Matei 4:21; 10:2)
 4. Un tată ce şi-a ţinut copiii aproape de el şi împreună (Matei 4:21), deşi erau Boanerghes (Marcu 3:17)
 5. Salome
 6. Cererea Salomei – un gând bun de mamă, ce trebuie racordat la voia Domnului  (Matei 20:17a,20,21)
 7. Slujirea Salomei: în timpul activităţii Domnului şi după înviere (Marcu 15:40; 16:1)

 

 1. COPIII (ucenici şi apostoli)
 2. Iacov şi Ioan
 3. Chemarea şi locul în împărăţie (Matei 4:21; Luca 5:10
 4. Dorinţa familiei Zebedei (Matei 20:22; Marcu 10:35-40); poziţia celor zece (Marcu 10:41); cererea din Samaria (Luca 9:54-55)
 5. Grupul celor trei ucenici: Iacov, Ioan, Petru
 6. Învierea fiicei lui Iair (Marcu 5:37)
 7. Schimbarea la faţă (Matei 17:9)
 8. Rugăciunile din Ghetsimani (Matei 26:37-41)
 9. Iacov
 10. Ucenicul
 11. Apostolul:
 12. a) prezent în lucrarea din Ierusalim (Fapte 1:13; 2:14; 5:12)
 13. b) martirizat de Irod (Fapte 12:12)
 14. Ioan
 15. Ucenicul:
 16. a) a venit între primii doi din discipolii lui Ioan Botezătorul (Ioan 1:35-40)
 17. b)uenicul pe care-L iubea Isus” (Ioan 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 24)
 18. Apostolul:
 19. a) colaborarea strânsă cu Petru (Galateni 2:9), Iacov – înlocuit cu Iacov, fratele Domnului: de la  Ghetsimai la Golgota (Ioan 18:15-16; 20:2-8); de la Poarta Frumoasă în Samaria (Fapte 3:1-5; 4:1,7,19; 8:14-17)
 20. b) chemări speciale, separate – Petru vorbea, Ioan scria (Ioan 21)
 21. Scriitorul – profetul
 22. a) scrieri autentice despre Isus (Ioan 20:31; 21:24; 1 Ioan 1:1)
 23. b) cea mai înaltă proorocie – ultima – viziunea finalului şi împărăţiei (în Patmos – Apocalipsa 1:9)

 

ÎNCHEIERE

 1. Părinţii fac pentru copii tot ce pot, însă dacă vor devenii ucenici, va face Domnul tot ce a hotărât (Marcu 1:17)
 2. Iacov — unul din cei trei
 3. Ioan — întâi cu Andrei, apoi cu cei doi, Petru şi Iacov, după aceea cu Petru şi în final singur. El încheie Biblia (Apocalipsa 22:20-21)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *