Lecția 27. Familia care așteaptă un copil

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Stări familiale – cu sau fără copii, întâi soţ şi soţie, apoi părinţi
 2. Samson – copilul aşteptat în mod natural şi apoi sub făgăduinţa divină (Judecători    13:2-3)

 

 1. MANOAH (Danit din Ţorea – Judecători 13:2)
 2. Manoah în aşteptarea copilului (o experienţă nouă)
 3. Rugăciunea – cerere pentru edificare, pentru a fi învăţaţi, ascultată imediat     (Judecători 13:9-10)
 4. Înţelegerea  (Judecători 13:11-14), informare specifică pentru tată şi mamă . Cine este îngerul? (Judecători 13:17)
 5. Darul şi recunoştinţa (Judecători 13:15-17; 19:22). Prezenţa Domnului – între minune şi  teamă (Judecători 13:20-21)
 6. Manoah – tată
 7. Necazuri (Judecători 14:2-5,10,19)
 8. Bucurii (Judecători 13;24-25)

 

 1. SOŢIA LUI MANOAH (o femeie ce a aşteptat mult să fie mamă – Judecători 13:2)
 2. Prima arătare a îngerului (Judecători 13:3-7)
 3. Date generale (Judecători 13:3)
 4. Date speciale: va fi închinat Domnului, va izbăvi pe Israel de filisteni (Judecători 13:4-5)
 5. A doua arătare
 6. Procedura, aşteptarea (Judecători 13:9-11)
 7. Înţelegerea tripartită: Îngerul Domnului, soţul, soţia (Judecători 13:11-12)
 8. Relaţia ei cu Manoah
 9. Comunicarea tuturor evenimentelor, angajamentelor (Numeri 30:6-8; Judecători 13:6-7)
 10. Ea cedează soţului locul pentru încheierea înţelegerilor, ajutându-l (Judecători 13:10,23)

 

III. SAMSON (judecător 20 de ani – Judecători 16:31)

 1. Greşelile lui Samson
 2. Metode nebiblice la căsătorie (Judecători 14:2-4,7) şi tovărăşii rele (Judecători 14:11,20; 16:1)
 3. Greşeala capitală (Judecători 16:6-20)
 4. Izbânzile lui Samson
 5. Izvorâte din chemarea specială (Judecători 15:14,18,19; 16:20-30)
 6. Principiul „lepădării în timp”, cu stări de revenire (Judecători 14:5-6; 19:16,20)

 

 

 

ÎNCHEIERE

 1. Soţii aceştia au procedat bine cu copilul mic, dar au acţionat greşit când el a fost mare (Judecători  13:8; 14:10)
 2. Samson – omul care a dorit împlinirea (izbăvirea) profeţită de Domnul, însă nu a lucrat după Legea Lui, ci a acţionat sub impulsul poftelor lui (Judecători 15:3; 16:28)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *