Lecția 26. Familia cu mulți copii

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Familia lui Iacov: 13 copii, peste o sută de urmaşi (împreună cu nurorile şi nepoţii), o ţară (Israel)
 2. O  familie numeroasă cu multe probleme.

 

 1. IACOV (Israel)
 2. Relaţia lui cu Dumnezeu (Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov – Exod 3:15)
 3. Mesaje din partea lui Dumnezeu: deasupra  scării (Genesa 28:12-13), la baza scării

(Genesa 35:13):

 1. a) cunoaşterea – convertirea (Genesa 28:13-15); promisiuni şi angajamente (Genesa 28:16-17; 20-22)
 2. b) plecarea din Padan-Aram (Genesa 31:13)
 3. c) binecuvântarea (Genesa 32:28)
 4. d) sosirea în Canaan – reiterarea făgăduinţelor (Genesa 35:1, 9-12,14)
 5. e) plecarea în Egipt (Genesa 46:2-4)
 6. Rugăciunea lui Iacov – altarele sale într-o lume idolatră (Genesa 33:20):
 7. a) în noaptea binecuvântării (Genesa 32:9-12,26)
 8. b) altarul cu familia (Genesa 35:7)
 9. Iacov, profetul (Genesa 49:1-28; 48:19-21)
 10. Relaţia lui cu oamenii (Genesa 32:28)
 11. Căsătoria:
 12. a) ascultarea de Dumnezeu – în ascultare de părinţi şi slujire (Genesa 28:1-2; 8-9; 29:18)
 13. b) mesaje de călăuzire (Genesa 28:14)
 14. c) poligamia (Geneza 29:27; Rahela – Geneza 30:5; Lea – Genesa 30:9)
 15. Iacov şi soţiile sale:
 16. a) aspecte comune: consiliul familial (Genesa 31:4-16), libertatea femeilor – numele copiilor (Genesa 29:32-35), excepţie – Genesa 35:18)
 17. b) ordinea iubirii (Genesa 33:1-3); Rahela apoi Lea (Genesa 29:2,30,20; 30:16; 49:31)
 18. 3.  Iacov la socri (Genesa 30:25-26,30):
 19. a) întâi la rudenii (Genesa 29:11-14,21; 1 Timotei 5:2)
 20. b) aspecte pozitive – legământ, mărturie (Genesa 31:44,52), simbria cu probleme şi binecuvântarea (Genesa 30:27; 31:1)
 21. c) aspecte negative – polemica naşterilor (Genesa 31:1-2), plecarea neoficială (Genesa 31:20,21,27,31)
 22. Iacov şi neamurile din jur (Genesa 29:4; 34:1,30)
 23. Iacov şi Esau (Genesa 32:2-4; 33:8,15)
 24. Iacov şi copiii:
 25. a) a atribuit naşterile lui Dumnezeu (Genesa 29:31,35; 30:2,17, 22; 33:5)
 26. b) a dat copiilor porunci până la moarte (Genesa 49:33), apoi binecuvântarea (Genesa 49:2-28; 50:16-17)
 27. c) i-a condus la o închinare adevărată (Genesa35:2-5)
 28. d) a avut multă durere şi necaz (Genesa 34:30; 37:35; 42:38; 43:14,28)
 29. e) a avut parte de o înviorare finală (Genesa 45:27). Dorinţă bună pentru urmaşi (Genesa 45:15-18)

 

 1. SOŢIILE
 2. Lea (soţia pe care o ai, păstreaz-o!)
 3. Femeia care suferă în iubire (Genesa 29:31-35) dar se luptă pentru soţ (Genesa 36:15   -16)
 4. Femeia care şi-a găsit liniştea în rolul de mamă şi lauda Domnului (Genesa 29:35;    31:13)
 5. Rahela(soţia iubită, iubeşte-o!)
 6. Rahela cea frumoasă dar capricioasă şi idolatră (Genesa 30:1; 31:19,35)
 7. Rahela la Betel – cea dreaptă (Genesa 35:2,4,16-18)

 

III. COPIII LUI IACOV  („oameni de treabă” – Geneza 42:11,31)

 1. Dina
 2. Dina –  ispita ieşirii în lume – ispita iubirii (Genesa 34:1-3)
 3. Sihem –  pericolul contopirii lui Israel cu cananiţii (Genesa 34:8-10,21:23)
 4. Ruben
 5. Pierderea întâietăţii datorită curviei (Genesa 35:22)
 6. Răspunderea celui mai mare (Genesa 37:22, 29, 30)
 7. Levi şi Simeon – recurgerea la forţă, o metodă firească (Genesa 34:7,25,26; 49:5-7)
 8. Iuda ( liderul familiei – 1 Cronici 5:2; Genesa 46:28)
 9. Înainte de pocăinţă: plecarea de acasă, prieteniile rele (Genesa 38:1-2; 12-20); vânzarea lui Iosif  (Genesa 37:26-28)
 10. 2. După pocăinţă: stop curvie, vânzare şi necaz la părinţi (Genesa 38:26; 44:18,33,34)
 11. Fiii Bilhei şi Zilpei (Genesa 37:2,17-20)
 12. Iosif– copilul de excepţie
 13. Relaţia lui cu Dumnezeu (Genesa 39:2,21,23):
 14. a) visurile, darul profetic, înţelepciunea (Genesa 37:6,7,9; 50:25)
 15. b) trăirea sfântă (Genesa 39:9; 42:18)
 16. c) activitatea şi binecuvântarea (Genesa 39:5,23)
 17. Relaţia cu familia – iubirea (Genesa 45:1-2):
 18. a) pocăinţa, ascultarea (Genesa 37:12); grija (Genesa 45:23; 47:12,29-31; 48:1-2)
 19. b) fraţii – provocare spirituală (Genesa 40:24-25; 50:24-25); prevenirea răului (Genesa 37:2)
 20. c) pentru toţi – un ghid spiritual (Genesa 37:9-10; 45:5-8): părtăşia la bine (Genesa 45:13-15)
 21. Relaţia cu egiptenii (lumea):
 22. a) răutatea oamenilor şi vitregia vieţii (Genesa 39:19-20; 40:14-15,23)
 23. b) activitatea, slujba pentru ţară (Genesa 41:38-39; 47:25-26)
 24. c) prezentarea lui Dumnezeu (Genesa 40:8; 41:16,28)
 25. Neprihănirea lui Iosif:
 26. a) curăţia (Genesa 39:7-12)
 27. b) bunătatea (Genesa 50:19-21)
 28. c) credincioşia (Genesa 37:16,18; 50:4,5,21). Iosif – domnul fraţilor săi – prototip al lui Isus Hristos (Genesa 49:24-25)

 

 

 

ÎNCHEIERE

 1. Iacov a trăit 147 de ani (Genesa 47:9) şi a avut mesaje în momente speciale (Genesa 28:15; 48:15-16)
 2. Soţiile – mame, o suferinţă împletită cu împlinirea menirii (Rut 4:11)
 3. 3.  Fiii lui Iacov – întâi cu greşeli (Genesa 42:21-22), apoi uniţi şi „pocăiţi” (Genesa 46:7; 50:12)
 4. Iosif – copilul credincios care răscumpără familia – omul de sacrificiu (Genesa 45:7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *