Lecția 24 și 25. Mândria

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Sămânţa păcatului luciferic (Isaia 14:12-14), pătrunsă în umanitate şi ridicată la grad de virtute (II Timotei 3:4; Romani 1:30)
 2. 2. Sinonime ale mândriei: trufie, înălţare, îngâmfare, înfumurare

 

 1. PREZENTARE
 2. Originea mândriei
 3. Satan (Ezechiel 28:1-19)
 4. El a provocat şi omul, creând sisteme umane de tip satanic (Genesa 3:5)
 5. În inimă, extinzându-se în toate domeniile vieţii (Marcu 7:22,23)
 6. Tipuri de mândrie (Isaia 10:15)
 7. Mândria conducerii (Psalmul 76:12; Galateni 5:26; Habacuc 2:5)
 8. Mândria bogăţiei (Psalmul 90:10; I Timotei 6:17)
 9. Mândria înţelepciunii şi a cunoaşterii (I Corinteni 8:1; Proverbe 26:12; Eclesiastul 7:16)
 10. Mândria frumuseţii şi a plăcerii (Ezechiel 31:10-11)
 11. Forme de manifestare
 12. 1. Vorbiri trufaşe (Iuda 16; II Petru 2:18; învăţătură: I Timotei 6:3-4; I Samuel 2:3)
 13. Priviri trufaşe (Proverbe 6:16-17; 30:13)
 14. Inima îngâmfată (Proverbe 21:4)
 15. 4. Ateismul (Psalmul 10:14)
 16. Organizaţii religioase (Coloseni 2:18; I Timotei 6:3-5)
 17. 6. Aspect exterior (Isaia 3:16-17) sau interior (Luca 1:51)
 18. Efecte
 19. 1. Anulează neprihănirea (Habacuc 2:4; Romani 11:20)
 20. Dă naştere la:
 21. a) dispreţ şi batjocură (Psalmul 123:3-49
 22. b) mânie (Isaia 37:29)
 23. c) răutate (Iov 38:11; Psalmul 10:2; Proverbe 21:24)
 24. d) certuri (Proverbe 13:10)
 25. e) neascultare (Deuteronom 17:12; Numeri 9:16)
 26. 3. Împietreşte inima şi duce în rătăcire (Numeri 9:16; Daniel 5:20; Proverbe 14:16; Obadia 3)
 27. 4. Provoacă căderea şi moartea (I Timotei 3:6-7; II Timotei 2:26; Proverbe 16:18; Proverbe 14:3; 29:23)
 28. Duce la pierderea mântuirii (Filipeni 3:18-21)

 

 1. ELIMINARE
 2. Din viaţa personală (de la inimă,  cuvinte, la aspect exterior)
 3. Prin smerenie, ascultare (I Petru 5:5; Filipeni 2:8)
 4. Prin rugăciune (Psalmul 19:13), frică de Domnul (Proverbe 8:13), tăcere (Proverbe 30:32)
 5. Prin dragoste (I Corinteni 13:4)
 6. Din Biserică (Evanghelia mântuirii exclude mândria, lauda –  Romani 3:27)
 7. Prin păstrarea evlaviei, smereniei (Romani 12:16), slujirii (Marcu 10:43)
 8. 2. Prin păstrarea părtăşiei cu cei smeriţi (Proverbe 16:19)
 9. 3. Prin disciplinarea celor mândri (Psalmul 31:23)
 10. Din Univers (Proverbe 16:5)
 11. Prin smerenie (Proverbe 16:5; Matei 23:12)
 12. 2. Prin pedeapsa divină (Psalmul 31:23; Isaia 2:9-17; 13:9-11)
 13. Prin eliminarea lui Satan – focarul mândriei (Apocalipsa 20:10)

 

III. EXEMPLE BIBLICE

 1. Oameni mândri pedepsiţi de Dumnezeu (nu există mândrie care să nu fie pedepsită)
 2. Faraon şi zeii Egiptului – o lecţie pentru două naţiuni (Exodul 18:10-11)
 3. Amaţia – mândria pedepsită cu pagube (II Cronici 25:19)
 4. Ozia – mândria pedepsită cu lepră (II Cronici 26:16-19)
 5. Moab – mândria „plenipotenţială” (Isaia 16:5-6)
 6. Israel – mândria, cauza apostaziei (Osea 5:5)
 7. Iuda – mândria la culmea pedepsei (Ieremia 13:9)
 8. 7. Haman – mândria ce aduce moartea (Estera 3:1; 5:9-14; 6:6-12; 7:10)
 9. Corintenii – mândria creştinilor lumeşti (II Corinteni 12:20)
 10. 9. Laodicea –  mândria spirituală (Apocalipsa 3:17-19)
 11. 10. Fiara apocaliptică – ultima mândrie (Daniel 8:25,23; 7:8,11,20)
 12. Oameni mândri, cărora smerenia le-a provocat pocăinţă
 13. Ninivenii – smerenia pocăinţei (Iona 3)
 14. 2. Ezechia – mândria, o ispită nebiruită (II Cronici 32:25,26)
 15. Manase – smerenia, singurul leac (II Cronici 33:12,13)
 16. 4. Nebucadneţar – smerenia prin pedeapsă (Daniel 4:30-37; 5:20)
 17. Oameni smeriţi
 18. Isus Hristos – biruitorul mândriei din Univers (Matei 11:29; Filipeni 2:8)
 19. Pavel – omul ajutat de Dumnezeu să nu se mândrească (II Corinteni 12:7)

 

ÎNCHEIERE

 1. Acum lumea este a diavolului, a mândriei (Maleahi 3:15; 4:1)
 2. Dumnezeu este  singurul care trebuie slăvit (Isaia 42:8; Psalmul 115:1)
 3. Locul creştinului: aici, smerit ca Isus Hristos, acolo (în Împărăţie), în cinste, dar tot Domnul va fi Cel slăvit şi înălţat (I Petru 1:7;Apocalipsa 5:13; 7:12)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *