Lecția 24. Familia care păstrează credința

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Avraam, Isaac, Iacov – liderii familiilor. Avraam – a primit credinţa. Isaac – a păstrat, a păzit ceea ce a primit şi a transmis generaţiilor următoare (Galateni 3:6-9)
 2. Isaac şi Rebeca, doi credincioşi obişnuiţi, totuşi mari credincioşi (Evrei 11:20)

 

 1. ISAAC 
 2. Isaac – fiul lui Avraam – fiul lui Dumnezeu
 3. Educaţia (Genesa 18:19; 26:5)
 4. Experienţe (împreună cu  Avraam):
 5. a) naşterea – o făgăduinţă exactă (Genesa 17:19,21)
 6. b) jertfirea în ascultare – dovada credinţei (Genesa 22), o prefigurare a jertfei Fiului, prin darul Tatălui (Filipeni 2:8)
 7. Mesaje divine (direct de la Domnul) în momente speciale – foamete, ostilităţi:
 8. a) în Gherar: făgăduinţa Canaanului, atribuit lui şi urmaşilor lui (Genesa 26:1-6)
 9. b) la Beer-Şeba: ocrotire, binecuvântare (Genesa 26:23-25)
 10. Raporturile cu oamenii
 11. a) Pizmuit, urât (Genesa 26:14,27)
 12. b) Pace (Genesa 26:20-23), bună vecinătate (Genesa 26:26-33)
 13. Isaac – soţul Rebecăi şi tatăl lui Esau şi al lui Iacov
 14. Călăuzirea în căsătorie, prin Eleazar (Genesa 24:48,63). Aportul îngerilor familiei (Genesa 24:7):
 15. a) poruncile concrete ale lui Avraam şi angajamentul tuturor (Genesa 24:3,6,9)
 16. b) rugăciunea lui Eleazar: cerere (Genesa 24:12), mulţumire (Genesa 24:26, 27, 52)
 17. c) evaluarea rezultatelor: iubire – Isaac, mângâiere – Rebeca (Genesa 24:66-67)
 18. Viaţa lui de familie cu Rebeca – între minciună şi iubire (Genesa 26:7-10):
 19. a) încercarea credinţei în Dumnezeu şi căsătorie – Rebeca (Genesa 25:21)
 20. b) lipsa comunicării ş a înţelegerii (Genesa 27:5), remediată ulterior (Genesa 27:46; 28:1)
 21. Viaţa lui ca tată:
 22. a) stări slabe – favoritisme (Genesa 25:28); lipsa călăuzirii – orbire (Genesa 27:1)
 23. b) stări bune: transmiterea învăţăturii, a binecuvântării – altare (Genesa 26:25). Binecuvântarea (Genesa 27:1-4; 28:1-4)

 

 1. REBECA
 2. Fecioara Rebeca (Genesa 24:16)
 3. O fată dintr-o familie bună (Genesa 24:25,31,32). O legătura bună cu părinţii (Genesa 24:28, 57).
 4. Un caracter ales: bunătate şi dărnicie (24:16-19)
 5. Femeia Rebeca
 6. O femeie cu o bună călăuzire (Genesa 24:58; 27:8, 43)
 7. Greşeli: dezbinare în familie (Genesa 25: 27, 28); în final legăturile se refac (Genesa 27:26)

 

ÎNCHEIERE

 1. Isaac, omul bogat (Genesa 26:12-13) dar care se temea de Domnul (Genesa 31:53)
 2. Rebeca, femeia în diferite momente ale vieţii (Genesa 27:46)
 3. Copiii: Esau – copilul ce leapădă credinţa (Genesa 25:32,34); Iacov – păcătosul mântuit (Genesa 28:16-17)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *