Lecția 23. Uciderile

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Uciderea (omorârea unei persoane)- phonos (lb. greacă), este condamnată de porunca a VI-a (Exodul 20:13)
 2. Aria întreagă a uciderii este vastă (Matei 5:21, 22; I Ioan 3:15). De la ură nedeclarată la crimă (Galateni 5:21; Romani 1:29)

 

 1. PREZENTARE

Numai Dumnezeu are drept de a ucide, prin judecată (Ieremia 25:31,32) sau prin poruncă specială, în Vechiul Testament (Numeri 25; 35:16; Leviticul 24:14; Iosua 7:25)

 1. Forme exterioare (de la crimă organizată la „slujbă sfântă”- Ioan 16:2)
 2. Uciderea fizică:
 3. a) prigoniri: Israel (Luca 11:47; Matei 23:37; Isus: Luca 20:14); Biserica (Faptele Apostolilor 8:1; Apocalipsa 2:10)
 4. b) alte crime – războaie, acte teroriste, tâlhării, răzbunări (Apocalipsa 6:4)
 5. Alte feluri de a ucide:
 6. a) acordul pentru ucidere (Faptele Apostolilor 8:1)
 7. b) uciderea cu vorba – condamnarea sau distrugerea personalităţii (Proverbe 26:18,19; Ieremia 9:8; 18:18)
 8. c) autoflagelarea (Iov 5:2; Proverbe 21:25)
 9. d) intenţii de ucidere a copiilor (Ezechiel 16:38), în legătură cu curvia (Isaia 1:21)
 10. e) lipsa educaţiei sau o educaţie falsă (Osea 9:13)
 11. Forme interioare (originea: Satan – Ioan 8:44; dezvoltarea: în inimă (Matei 15:19)
 12. Ura (I Ioan 3:15; Faptele Apostolilor 13:28; Matei 27:18). Ura este forma desăvârşită în rău a pervertirii demonice; are ca efect moartea
 13. 2. Alte forme de manifestare:
 14. a) acţiuni ucigaşe împotriva conducerii (Exodul 17:4; I Samuel 30:6)
 15. b) acţiuni ale conducerii împotriva poporului (Ezechiel 13:19-23)

Dumnezeu are drept să ucidă pentru că El e dragoste şi dreptate şi doar El poate învia (Luca 12:5)

 

 1. ELIMINARE
 2. Eliminarea uciderii interioare
 3. 1. Pocăinţa  (Apocalipsa 9:21)
 4. Mărturisirea (Genesa 4:6; Leviticul 19:17)
 5. Eliberarea de demonul urii şi umplerea de Duhul Sfânt (Romani 5:5)
 6. Eliminarea uciderii exterioare
 7. Din viaţa credincioşilor (Ieremia 7:9)
 8. Stoparea manifestărilor (Ioan 10:31; Apocalipsa 13:10)
 9. Poziţia faţă de ucigaşi
 10. Acceptarea morţii la finalul lucrării (Apocalipsa 2:13; Evrei 11:37; Psalmul 144:10)
 11. 2. Nu vă temeţi! (Matei 10:28; I Samuel 25:29; Psalmul 37:32)
 12. Folosirea cetăţilor  de scăpare (Iosua 20:3)

 

III. EXEMPLE BIBLICE

 1. Vechiul Testament
 2. Cain – primul ucigaş (Genesa 4:5-8; 9:11)
 3. Esau – omul doritor de răzbunare (Genesa 27:41)
 4. Fraţii lui Iosif – ura ce este în stare de orice rău (Genesa 37:26)
 5. Abimelec – criminali fără limite (Judecători 9:5)
 6. Saul – ura demonică (I Samuel 19:5; stil Satan: Iov 2:3)
 7. Ioab – crime vinovate (I Împăraţi 2:29-32)
 8. 7. Absalom – de la ură la crimă (II Samuel 13:22,28; 14:30; 15:3)
 9. Izabela – femeia imorală, idolatră şi criminală (I Împăraţi 18:4)
 10. Noul Testament
 11. Irozii – un neam criminal (Matei 2:13; 14:5; Faptele Apostolilor 12:2)
 12. Fiara apocaliptică – o conducere criminală (Apocalipsa 13:5)

 

ÎNCHEIERE

 1. Să nu ucizi, uciderea are vremea ei (Eclesiastul 3:3). Răzbunarea Îi aparţine Domnului (Romani 12:19)
 2. 2. Să nu te temi! (Luca 12:4-7)
 3. Dragostea elimină uciderea (II Samuel 18:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *