Lecția 22. Neascultarea

Iosif Anca

INTRODUCERE    

 1. Neascultarea deste o neîndeplinire a ordinelor, poruncilor, obligaţiilor, o poziţie de nerecunoaştere a autorităţii, o atitudine de independenţă (I Samuel 15:22-23;
 2. Ascultarea dovedeşte întoarcerea la Dumnezeu, pocăinţa (Romani 16:26; Filipeni 2:12; I Ioan 4:6)
 3. PREZENTARE
 4. Neascultarea de părinţi (Romani 1:30; II Timotei 3:2; Tit 1:6)
 5. 1. Porunci (Exodul 20:12 – porunca a V-a; Efeseni 6:1; Coloseni 3:20; Proverbe 23:22)
 6. Efecte (Deuteronom 21:18,20; Efeseni 6:2,3)
 7. Neascultarea superiorilor
 8. Domenii:
 9. a) familie  (I Petru 3:5,6; Efeseni 5:22)
 10. b) biserică (II Corinteni 2:9; I Tesaloniceni 3:4; Evrei 13:17)
 11. c) societate (Efeseni 6:5; Romani 13:1-7)
 12. Efecte (I Petru 3:1; II Corinteni 10:6; I Petru 2:20)
 13. Neascultarea de Dumnezeu (Romani 5:19; Efeseni 2:2; II Tesaloniceni 1:8)
 14. Principii (Faptele Apostolilor 5:29; Romani1:5; 16:26; Romani 10:16)
 15. Efecte:
 16. a) pentru neascultare (Isaia 63:10; Plângerile lui Ieremia 1:20; Evrei 2:2; 4:6; Ieremia 12:17)
 17. b) pentru ascultare (Psalmul 81:13; Luca 11:28; Apocalipsa 1:3)

O ascultare tot există ! (Romani 6:16), care duce la moarte sau la neprihănire

 1. EXEMPLE BIBLICE
 2. Neascultare
 3. Neascultarea de părinţi:
 4. a) Esau – neascultarea la căsătorie (Genesa 28:8-9)
 5. b) Samson – o neascultare plătită scump, mai târziu (Judecători 14:23; 15:3)
 6. c) Fiii lui Eli – neascultarea mustrării  (I Samuel 2:23-25)
 7. d) Adonia – un copil răsfăţat (I Împăraţi 1:6)
 8. e) Manase – neascultarea de principiile bune ale părinţilor (II Împăraţi 21:3)
 9. 2. Neascultarea de superiori:
 10. a) Aaron şi Maria – lipsa respectului (Numeri 12:1-7)
 11. b) Core, Datan, Abiram – răzvrătirea împotriva autorităţii puse de Dumnezeu (Numeri 16:1-3,12-14)
 12. c) Absalom – o impotrivire înverşunată (II Samuel 15:2-11)
 13. d) Diotref – un slujitor mândru şi încăpăţânat (III Ioan)
 14. Neascultarea de Dumnezeu:
 15. a) Faraon – neascultarea lumii şi a conducătorilor ei faţă de Dumnezeu (Exodul 5:2)
 16. b) Israel – diverse neascultări ale poporului lui Dumnezeu (Numeri 14:22; 25:1-2; Evrei 12:25)
 17. Ascultare
 18. Ascultarea de părinţi:
 19. a) Isaac – ascultarea până la jertfă (Genesa 22; 24:63-67)
 20. b) Iacov – ascultarea la căsătorie (Genesa 28:1-10)
 21. c) Fiii lui Iacov – ascultarea în pocăinţă (Genesa 32:2-5)
 22. d) Saul – ascultarea în probleme gospodăreşti (I Samuel 9:3)
 23. e) David – ascultarea călăuzită de Domnul (I Samuel 17:17-20)
 24. f) Fiii prorocului din Betel  – ascultarea de părinţii bătrâni (I Împăraţi 13:13,27)
 25. g) Estera –  ascultarea constantă în orice condiţii (Estera 2:7,15,20)
 26. 2. Ascultarea de superiori:
 27. a) Leviţii – ascultarea de conducătorii adunării (Exodul 32:26-29)
 28. b) Israel – ascultarea adunării (Iosua 1:16-18)
 29. c) sutaşul roman – ascultarea de autoritate (Matei 8:9)
 30. 3. Ascultarea de Dumnezeu:
 31. a) Isus Hristos – ascultarea desăvârşită (Romani 5:19; Filipeni 2:8; Evrei 5:8)
 32. b) Avraam – ascultarea credinţei (Evrei 11:8)
 33. c) Fineas – ascultarea de Legea Domnului (Numeri 25:7-12)
 34. d) Israel – ascultarea de o hotărâre bună (Ezra 10:2,14)

 

ÎNCHEIERE

 1. Dumnezeu i-a închis pe toţi în neascultare (Tit 3:3), dar rămânerea în neascultare atrage mânia divină (Efeseni 5:6)
 2. Ascultarea trebuie să devină  desăvârşită (Deuteronom 5:1-2; Romani 11:32; II Corinteni 10:5; Apocalipsa 2:7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *