Lecția 21. Frica

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Frica este un atribut datorat naturii umane decăzute (Genesa 3:10), o stare datorată păcatului şi care naşte păcate (Apocalipsa 21:8)
 2. Frica de Domnul reprezintă atenţia şi grija omului de a nu păcătui. Ea a fost pervertită de Satan în a te ascunde de Dumnezeu, în a acţiona sub presiunea evenimentelor şi a sentimentelor umane (Iov 28:28; Ieremia 2:19)

 

 1. PREZENTARE
 2. Frica – o faptă a firii pământeşti
 3. 1. Caracteristici:
 4. a) diminuarea capacităţii de luptă, slujire (Deuteronom 20:1; Judecători 7:3; Deuteronom 29:65-67; Leviticul 26:36; II Împăraţi 10:4)
 5. b) legătura cu alte păcate (Proverbe 29:25; Ieremia 49:23-24; Matei 28:1-5)
 6. c) tipuri de frică: de moarte (Psalmul 55:4-5), de necunoscut, de semnele naturii (I Samuel 16:2,4; Daniel 4:15; Ieremia 10:12; Luca 21:11)
 7. Efecte:
 8. a) schimbarea vieţii, slujirii (II Împăraţi 17:35-40; Genesa 3:10; Iosua 22:10,24)
 9. b) pedeapsa divină (I Ioan 4:18; Apocalipsa 21:8)

Dumnezeu ne vrea fără frică (Psalmul 78:53; Genesa 9:2). Nu te teme! (Proverbe 10:24; Luca 9:1)

 1. Frica de Domnul (trebuie învãţatã – Ieremia 32:40; Psalmul 34:11; II Corinteni 5:11; Proverbe 2:5)
 2. Caracteristici:
 3. a) împlinirea poruncilor (Proverbe 1:7; 9:10; 23:17; 16:6; Leviticul 25:18,19; Filipeni 2:12; II Corinteni 7:1)
 4. b) frica de Domnul în lucrare (I Samuel 12:18; Faptele Apostolilor 5:5,11,13; Exodul 20:20; Psalmul 5:7; II Cronici 19:7,9;Evrei 12:28)
 5. Efecte:
 6. a) eliberarea de frica păcătoasă (Psalmul 91; Psalmul 27:1; 56:3-4; Proverbe 3:25; Filipeni 1:28-30; Apocalipsa 2:10)
 7. b) binecuvântări (Eclesiastul 8:12; Proverbe 14:21; 19:23; 22:4)

În final, tuturor celor răi le va fi frică de Dumnezeu (Isaia 2:10,19,20; Apocalipsa 15:4)

Eliminarea fricii/temei vinovate se realizează prin  Duhul Sfânt (Romani 8:15; II Timotei 1:7; Ioan 14:27; I Ioan 4:18; Faptele Apostolilor 9:31)

 

III. EXEMPLE BIBLICE

 1. Frica păcătoasă
 2. 1. Avraam – o frică neîntemeiată (Genesa 20:2,11)
 3. 2. Isaac – o frică moştenită (Genesa 26:7)
 4. 3. Iacov – o frică pentru fapte vinovate (Genesa 31:31; 32:7,11,17)
 5. 4. Israel – frica de război (Exodul 14:10-14; I Samuel 17:24; Ieremia 42:11‑16
 6. 5. Iscoadele – frica de cei puternici (Numeri 14:9)
 7. Barac – frica pierde cununa (Judecători 4)
 8. 7. Saul – frica pierde tronul (I Samuel 15:24; 18:12,29; 28:5)
 9. 8. David – frica şi manifestările ei (I Samuel 21:12-13)
 10. 9. Ioab şi Adonia – frica celor puternici I Împăraţi 1:49-51
 11. 10. Pilat – frica în evenimente imprevizibile (Ioan 19:8)
 12. 11. Iudeii – frica de autorităţi/oameni (Ioan 7:13; 12:42-43)
 13. Frica de Domnul:
 14. Iacov – frica în faţa unui Dumnezeu atotputernic şi sfânt (Genesa 28:17)
 15. 2. Marinarii în drum spre Tars – frica ocazionată de experienţe cu Dumnezeu (Iona 1:16)
 16. 3. Neemia – frica evlaviei (Neemia 5:15; Ieremia 1:17-19)
 17. Isus Hristos – frica sfântă (Isaia 11:2-3)

 

ÎNCHEIERE

 1. 1. O frică sfântă oferă rezistenţă în faţa fricii de oameni (Luca 12:4-9; I Împăraţi 18:19; II Împăraţi 1:15; Isaia 54:1).
 2. 2. Popor: sfânt Israel/Biserica este sub ocrotirea Domnului (Deuteronom 33:28; Psalmul 78:53;: Ioan 16:33; Evrei 13:5-6; Ţefania 3:16-20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *