Lecția 19. Iosia reformatorul

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Iosia – „ultimul David” pe tron în Ierusalim (2 Cronici 34:2)
 2. Sub domnia lui s-a derulat cea mai mare reformă spirituală (2 Împăraţi 23:21-25)
 1. DESCOPERIREA ADEVĂRULUI
 2. Căutările adolescentului Iosia
 3. Primele căutări (2 Cronici 34:3a)
 4. Căutarea în paralel cu aplicarea – sinceritatea, cinstea (2 Cronici 34:3b, 8a; Ieremia 22:15-16)
 5. Găsirea Cărţii Legii
 6. Descoperirea cărţii Deuteronom (2 Cronici 34:8, 14, 19)
 7. Mesajul profetic – răspunsul Domnului (2 Cronici 34:21-28; 2 Împăraţi 22:19)
 1. REVOLUŢIA SFÂNTĂ
 2. Etapa I
 3. Reforma în teritoriu (2 Cronici 34:4-7)
 4. Reforma Casei Domnului (2 Împăraţi 22:4-7; 2 Cronici 34:9-11)
 5. Etapa a II-a (anul XVIII)
 6. Adunarea de la Casa Domnului (2 Împăraţi 23:1-2). Citirea Legii (2 Cronici 34:30)
 7. Legământul împăratului, mai marilor şi al poporului cu Domnul (2 Împăraţi 23:3-4; 2 Cronici 34:32)
 8. Partea practică a reformei (partea cea grea):
 9. a) distrugerea obiectelor idolatre (2 Împăraţi 23:4, 6, 11)
 10. b) izgonirea, eliminarea preoţilor idolatri (2 Împăraţi 23:5, 9, 20)
 11. c) curăţirea locului sfânt şi desfiinţarea „clădirilor păcatului” (2 Împăraţi 23:7, 12-13, 15)
 12. Paştele reformei (2 Cronici 35:16-19)
 13. Iosia – o zi bună de dimineaţă, dar scurtă – greşeala strategiei militare
 14. Neascultarea în activitate – organizare (2 Cronici 35:20-24)
 15. Cântecul de jale a lui Ieremia – după el şi reformă (2 Cronici 35:25-27)

ÎNCHEIERE

 1. Reforma este întoarcerea la Dumnezeu a poporului Său (2 Împăraţi 23:25)
 2. Reforma trebuie extinsă în toată ţara şi trebuie menţinută (2 Cronici 34:33)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *